22/06/2020

482

Quyết định cấp học bổng khuyến tài dành cho sinh viên chính quy năm học 2020

Trường ĐH Đại Nam cấp học bổng cho các sinh viên có điểm xét tuyển đại học đạt kết quả cao gọi là “HỌC BỔNG KHUYẾN TÀI”, áp dụng cho sinh viên khóa 14 hệ chính quy.