24/03/2020

253

Phát triển nhân sự

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

File đính kèm

22102/TB-ĐN 21/02/2020 Thông báo về việc tuyển dụng Giảng viên lý luận chính trị Tải tệp tin
121002/TB-ĐN 10/12/2019 Thông báo về việc tuyển dụng Giám đốc nhân sự, Nhân viên pháp chế Tải tệp tin
121001/TB-ĐN 10/12/2019 Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc Tải tệp tin
111102/TB-ĐN 11/11/2019 Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Tải tệp tin
111101/TB-ĐN 11/11/2019 Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Điều dưỡng Tải tệp tin
110501/TB-ĐN 05/11/2019 Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Quan hệ công chúng và Truyền thông Tải tệp tin
103003/TB-ĐN 30/10/2019 Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh Tải tệp tin
101101/TB-ĐN 11/10/2019 Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tải tệp tin
100903/TB-ĐN 09/10/2019 Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Du lịch Tải tệp tin
10101/TB-ĐN 01/10/2019 Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Tài chính ngân hàng Tải tệp tin
91701/TB-ĐN 17/9/2019 Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Công nghệ thông tin Tải tệp tin

42601/TB-ĐN

26/4/2019

Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ quản lý 2019

Tải tệp tin

16/BC-ĐN

24/12/2018

 

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển nhân sự học kỳ I năm học 2018 - 2019

Tải tệp tin

363/TB-ĐN

6/12/2018

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên chất lượng cao

Tải tệp tin

279/TB-ĐN

4/9/2018

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên

Tải tệp tin

277/TB-ĐN

4/9/2018

Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ, nhân viên

Tải tệp tin

7NS/BC-ĐN

20/8/2018

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển nhân sự năm học 2017 - 2018

Tải tệp tin

230/KHNS-ĐN

2/8/2018

Kế hoạch phát triển nhân sự năm học 2018 - 2019

Tải tệp tin

180/TB-ĐN

1/6/2018

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên

Tải tệp tin

181/TB-ĐN

1/6/2018

Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ, nhân viên

Tải tệp tin

152/TB-ĐN

8/5/2018

Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ, nhân viên

Tải tệp tin

65/TB-ĐN

12/3/2018

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên

Tải tệp tin

63/TB-ĐN

12/3/2018

Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ, nhân viên

Tải tệp tin

02/TB-ĐN

3/1/2018

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên

Tải tệp tin

03/TB-ĐN

3/1/2018

Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ giáo vụ học đường

Tải tệp tin

166/TB-ĐN

5/9/2017

Kế hoạch về công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2017 - 2022

Tải tệp tin

1649/QĐ-ĐN

15/8/2017

Chiến lược phát triển nhân sự giai đoạn 2017-2025

Tải tệp tin

133/KHNS-ĐN

15/8/2017

Kế hoạch phát triển nhân sự năm học 2017 - 2018

Tải tệp tin

131/TB-ĐN

14/8/2017

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên

Tải tệp tin

136/TB-ĐN

14/8/2017

Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ, nhân viên

Tải tệp tin

7NS/BC-ĐN

12/8/2017

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển nhân sự năm học 2016 - 2017

Tải tệp tin

63/TB-ĐN

15/5/2017

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên

Tải tệp tin

64/TB-ĐN

15/5/2017

Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ, nhân viên

Tải tệp tin

28/TB-ĐN

1/3/2017

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên

Tải tệp tin

30/TB-ĐN

1/3/2017

Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ, nhân viên

Tải tệp tin

03/TB-ĐN

4/1/2017

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên

Tải tệp tin

07/TB-ĐN

4/1/2017

Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ, nhân viên

Tải tệp tin

129/KHNS-ĐN

24/8/2016

Kế hoạch phát triển nhân sự năm học 2016 - 2017

Tải tệp tin

5NS/BC-ĐN

15/8/2016

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển nhân sự năm học 2015 - 2016

Tải tệp tin

115/TB-ĐN

1/8/2016

Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ, nhân viên

Tải tệp tin

93/TB-ĐN

7/6/2016

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên

Tải tệp tin

07/TB-ĐN

6/1/2016

Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ, nhân viên

Tải tệp tin

06/TB-ĐN

5/1/2016

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên

Tải tệp tin

62/KHNS-ĐN

13/8/2015

Kế hoạch phát triển nhân sự năm học 2015 - 2016

Tải tệp tin

7NS/BC-ĐN

6/8/2015

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển nhân sự năm học 2014 - 2015

Tải tệp tin

12/TB-ĐN

26/01/2015

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên

Tải tệp tin

108/TB-ĐN

25/9/2014

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên

Tải tệp tin

91/KHNS-ĐN

15/8/2014

Kế hoạch phát triển nhân sự năm học 2014 - 2015

Tải tệp tin