30/08/2019

5220

Lịch thi tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP ĐH 2019

 

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 8

 

Ngành:  Dược.

Ngày thi: Thứ 3 – 18/06/2019

Địa điểm: Phòng 301,302,303,304,306,307,308; Trường Đại học Đại Nam, số 1, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Thời gian thi: Môn Kiến thức tổng hợp:  180 phút

 

  

NGÀY

 

MÔN THI

 

THỜI GIAN

Sáng

18/06/2019

Kiến thức tổng hợp

7h30: Giám thị, thí sinh có mặt tại địa điểm thi.

7h45: Gọi thí sinh vào phòng thi.

7h55: Bốc và phát đề thi cho thí sinh.

8h00: Tính giờ làm bài.

11h00: Thu bài.

Họp tổng kết, rút kinh nghiệm

 

Ghi chú: Thí sinh mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

 

HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

                           <Đã ký>

 

              TS. Lương Cao Đông

 


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP ĐH 2019

 

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 9

 

Ngành:  Công nghệ thông tin, Quan hệ công chúng.

Ngày thi: Thứ 3 – 18/06/2019

Địa điểm: Phòng 309; Trường Đại học Đại Nam, số 1, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Thời gian thi: -    Môn Cơ sở ngành:    150 phút
                       -        Môn Chuyên ngành: 150 phút

  

NGÀY

 

MÔN THI

 

THỜI GIAN

Sáng

18/06/2019

Cơ sở ngành

7h30: Giám thị, thí sinh có mặt tại địa điểm thi.

7h45: Gọi thí sinh vào phòng thi.

7h55: Bốc và phát đề thi cho thí sinh.

8h00: Tính giờ làm bài.

10h30: Thu bài.

Chiều

18/06/2019

Chuyên ngành

13h30: Giám thị, thí sinh có mặt tại địa điểm thi.

13h45: Gọi thí sinh vào phòng thi.

13h55: Bóc và Phát đề thi cho thí sinh.

14h00: Tính giờ làm bài.

16h30: Thu bài.

Họp tổng kết, rút kinh nghiệm

 

Ghi chú: Thí sinh mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

 

HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

                           <Đã ký>

 

              TS. Lương Cao Đông