06/12/2018

2234

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 – 2019- HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Số: 354/TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------˜—---------

                       Ngày 30 tháng 11 năm 2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

-          Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018 – 2019

-          Căn cứ Thời khóa biểu K8, 9, 10, 11, 12

-          Căn cứ tình hình thực tế

 

Ban Giám hiệu thông báo lịch thi kết thúc học kỳ I, lần 1, năm học 2018 - 2019 như sau:

 

·        Thời gian: Tuần 17, 18, 19, 20 học kỳ 1 năm học 2018 – 2019.

(Từ ngày 10 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 05 tháng 01 năm 2019)

·         Địa điểm: Khóa  8, 9, 10 và ngành Dược thi tại: Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội

Khóa 11, 12, ngành Luật Kinh tế, Quan hệ công chúng, Điều dưỡng, Quản trị du lịch thi tại: 56 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội.

TT

KHÓA

CHUYÊN  NGÀNH

HỌC PHẦN

THỜI GIAN

CA

HÌNH THỨC

1

VIII

DƯỢC

Chuyên đề: Ứng dụng PK/PD trong sử dụng kháng sinh

17/12/2018

9h30

Tự luận

2

VIII

Chuyên đề: Mỹ Phẩm và thực phẩm chức năng

21/12/2018

9h30

Tự luận

3

VIII

 Kỹ thuật chiết xuất dược liệu

28/12/2018

9h30

Tự luận

4

VIII

X.DỰNG

Tổ chức thi công

 

 

 

5

IX

KẾ TOÁN

Kế toán máy

19/12/2018

14h00

Máy

6

IX

KT hành chính sự nghiệp

21/12/2018

14h00

Tự luận

7

IX

TH nghiệp vụ kế toán

24/12/2018

14h00

Tự luận

8

IX

Kế toán quản trị

26/12/2018

14h00

Tự luận

9

IX

CSPL về kế toán Việt Nam

28/12/2018

14h00

Tự luận

10

IX

KN phân tích báo cáo tài chính

02/01/2019

14h00

Tự luận

11

IX

TOEIC 2

04/01/2019

13h30

TNM

12

IX+X

TÀI CHÍNH

DOANH NGHIỆP

Tài chính doanh nghiệp 2

20/12/2018

14h00

Tự luận

13

IX+X

Mua bán sáp nhập DN

24/12/2018

14h00

Tự luận

14

IX+X

Định giá tài sản

27/12/2018

14h00

Tự luận

14

IX+X

TOEIC 2

03/01/2019

13h30

TNM

15

IX

QUẢN TRỊ

KINH DOANH

Văn hóa kinh doanh

20/12/2018

08h00

Tự luận

16

IX

Quản trị sản xuất

27/12/2018

08h00

Tự luận

17

IX

TOEIC 2

03/01/2019

07h30

TNM

18

IX

QHCC

TOEIC 2

03/01/2019

07h30

TNM

19

IX

TIẾNG ANH

Dịch Tiếng Anh TM2

20/12/2018

14h00

Tự luận

21

IX

Tiếng Anh TC

24/12/2018

14h00

Tự luận

22

IX

Từ vựng Tiếng Anh 2

26/12/2018

14h00

Tự luận

24

IX

KN giao tiếp TA 2

02/01/2019

14h00

Tự luận

25

IX

Văn hóa văn minh Anh – Mỹ

04/01/2019

14h00

Vấn đáp

26

IX

CNTT

TOEIC 2

20/12/2018

13h30

TNM

31

IX

LUẬT KT

Luật quốc tế

18/12/2018

14h00

Tự luận

32

IX

TOEIC 2

20/12/2018

13h30

TNM

33

IX

Thực hành pháp luật

25/12/2018

14h00

Tự luận

34

IX

XÂY DỰNG

Kết cấu nhà BTCT

18/12/2018

14h00

Tự luận

35

IX

TOEIC 2

20/12/2018

13h30

TNM

36

IX

Nền và Móng

25/12/2018

14h00

Tự luận

37

IX

Kết cấu thép

27/12/2018

14h00

Tự luận

38

IX

Vật lý 2

 

 

 

39

IX

Ứng dụng TH trong TK

04/01/2019

13h30

Máy

40

IX

KIẾN TRÚC

QH đô thị và nông thôn

18/12/2018

14h00

Tự luận

41

IX

TOEIC 2

20/12/2018

13h30

TNM

42

IX

KTTC & TCTC

25/12/2018

14h00

Tự luận

43

IX

CH đất và nền

27/12/2018

14h00

Tự luận

44

IX

DƯỢC

Quản lý cung ứng thuốc

17/12/2018

8h00

Tự luận

45

IX

Bào chế 2

21/12/2018

14h00

Tự luận

46

IX

Dược lâm sàng

24/12/2018

8h00

Tự luận

46

IX

TOEIC 2

26/12/2018

07h30

Tự luận

47

IX

Dược cổ truyền

28/12/2018

14h00

Tự luận

48

X

KẾ TOÁN

Kế toán tài chính P2

19/12/2018

14h00

Tự luận

49

X

Tiếng Anh CN

21/12/2018

14h00

Tự luận

50

X

Tiếng Anh CN

24/12/2018

13h30

Vấn đáp

51

X

Kế toán NH

26/12/2018

14h00

Tự luận

52

X

Kế toán thuế

28/12/2018

14h00

Tự luận

53

X

TIẾNG ANH

Tiếng Trung Quốc 3

19/12/2018

14h00

Tự luận

54

X

KN Đọc – Viết 4

21/12/2018

14h00

Tự luận

55

X

KN Nghe – Nói 4

24/12/2018

14h00

Vấn đáp

56

X

Dịch tiếng anh TM1

26/12/2018

14h00

Tự luận

57

X

Tiếng Anh KT

28/12/2018

14h00

Tự luận

58

X

Tiếng Anh TM

02/01/2018

14h00

Tự luận

59

X

QUẢN TRỊ

KINH DOANH

Quản trị nhân lực

19/12/2018

14h00

Tự luận

60

X

Quản trị dự án

21/12/2018

14h00

Tự luận

61

X

Quản trị tài chính

25/12/2018

14h00

Tự luận

62

X

Tiếng Anh CN

27/12/2018

13h30

Vấn đáp

63

X

Tiếng Anh CN

28/12/2018

14h00

Tự luận

64

X

QUAN HỆ

CÔNG CHÚNG

Tiếng Anh CN

25/12/2018

14h00

Tự luận

65

X

Tiếng Anh CN

27/12/2018

13h30

Vấn đáp

66

X

CÔNG NGHỆ

 THÔNG TIN

Hệ QTCSDL phân tán

18/12/2018

14h00

Vấn đáp

67

X

Xác suất thống kê

20/12/2018

14h00

Tự luận

69

X

Tiếng Anh CN

02/01/2018

14h00

Tự luận

70

X

Tiếng Anh CN

03/01/2018

13h30

Vấn đáp

71

X

LUẬT KT

Luật thương mại 1

18/12/2018

14h00

Tự luận

72

X

Luật tài chính

20/12/2018

14h00

Tự luận

73

X

Tiếng Anh CN

26/12/2018

13h30

Vấn đáp

74

X

Tiếng Anh CN

28/12/2018

14h00

Tự luận

75

X

 

DƯỢC

Dược liệu 1

17/12/2018

14h00

Tự luận

76

X

Bệnh học

21/12/2018

8h00

Tự luận

77

X

Tiếng Anh CN

24/12/2018

9h30

Tự luận

78

X

Tiếng Anh CN

25/12/2018

8h00

Vấn đáp

79

X

Dược động học

28/12/2018

8h30

Tự luận

80

X

Hóa dược 1

02/01/2019

cả ngày

Tự luận

81

X

03/01/2019

cả ngày

Tự luận

82

X

XÂY DỰNG

Thủy lực cơ sở

18/12/2018

14h00

Tự luận

83

X

Trắc địa

20/12/2018

14h00

Tự luận

84

X

Quy hoạch và kiến trúc 1

26/12/2018

14h00

Tự luận

85

X

Địa chất công trình

28/12/2018

14h00

Tự luận

86

X

Cơ học kết cấu 2

03/01/2019

14h00

Tự luận

87

X

QUẢN TRỊ DU LỊCH

Tiếng Anh CN

26/12/2018

13h30

Tự luận

88

X

Tiếng Anh CN

28/12/2018

13h30

Vấn đáp

89

XI

KẾ TOÁN

Kinh tế vĩ mô

19/12/2018

8h00

Tự luận

90

XI

LT tài chính tiền tệ

21/12/2018

8h00

Tự luận

91

XI

Kế toán tài chính P1

24/12/2018

8h00

Tự luận

92

XI

Luật kinh tế

26/12/2018

8h00

Tự luận

93

XI

Tiếng Anh P3

28/12/2018

7h30

TNM

94

XI

Tiếng Anh P3

03/01/2019

7h30

Vấn đáp

95

XI

QUẢN TRỊ KD

Kinh tế vi mô

19/12/2018

7h30

TNM

96

XI

Marketing

21/12/2018

7h30

TNM

97

XI

Xác suất thống kê

24/12/2018

8h00

Tự luận

98

XI

Tiếng Anh P3

26/12/2018

7h30

TNM

99

XI

Tiếng Anh P3

28/12/2018

7h30

Vấn đáp

100

XI

TIẾNG ANH

Tiếng Trung Quốc 1

19/12/2018

8h00

Tự luận

101

XI

KN Nghe – Nói 2

21/12/2018

8h00

Vấn đáp

102

XI

KN Đọc – Viết 2

24/12/2018

8h00

Tự luận

104

XI

Ngôn ngữ đối chiếu

28/12/2018

8h00

Tự luận

106

XI

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

19/12/2018

8h00

Tự luận

107

XI

CTDL & giải thuật

21/12/2018

8h00

Tư luận

108

XI

Xác suất thống kê

24/12/2018

8h00

Tự luận

109

XI

Quản trị mạng

26/12/2018

8h00

Tự luận

110

XI

Tiếng Anh P3

28/12/2018

7h30

TNM

111

XI

Tiếng Anh P3

02/01/2019

7h30

Vấn đáp

112

XI

 QUAN HỆ

 CÔNG CHÚNG

Tiếng Anh P3

28/12/2018

7h30

TNM

113

XI

Tiếng Anh P3

02/01/2019

7h30

Vấn đáp

113

X+XI

QUẢN TRỊ DU LỊCH

Văn hóa du lịch

18/12/2018

8h00

Tự luận

114

X+XI

Luật du lịch

20/12/2018

8h00

Tự luận

114

X+XI

Du lịch cộng đồng

21/12/2018

8h00

Tự luận

115

X+XI

Địa lý du lịch

24/12/2018

8h00

Tự luận

116

X+XI

Văn hóa nghệ thuật ẩm thực VN

26/12/2018

8h00

Tự luận

117

X+XI

Tiếng Trung P1

28/12/2018

8h00

Tự luận

118

X+XI

Tiếng Anh P3

02/01/2018

7h30

TNM

120

X+XI

Tiếng Anh P3

04/01/2018

7h30

Vấn đáp

121

XI

LUẬT KT

Luật lao động

19/12/2018

08h00

Tự luận

122

XI

Luật thương mại 1

21/12/2018

08h00

Tự luận

123

XI

Tiếng Anh P3

27/12/2018

07h30

TNM

124

XI

Tiếng Anh P3

28/12/2018

07h30

Vấn đáp

125

XI

DƯỢC

Giải phẫu sinh lý

18/12/2018

15h00

Tự luận

126

XI

Tiếng Anh P3

20/12/2018

8h00

Vấn đáp

126

XI

Tiếng Anh P3

21/12/2018

7h30

TNM

127

XI

Hóa phân tích 1

25/12/2018

15h00

Tự luận

128

XI

Hóa hữu cơ

27/12/2018

8h00

Tự luận

130

XI

ĐIỀU DƯỠNG

Tiếng Anh P3

17/12/2018

8h00

Vấn đáp

130

XI

Sinh lý học

19/12/2018

8h00

Tự luận

131

XI

Hóa sinh

21/12/2018

8h00

Tự luận

131

XI

Tiếng Anh P3

24/12/2018

7h30

TNM

132

XI

Vi sinh vật

25/12/2018

8h00

Tự luận

133

XI

Ký sinh trùng

27/12/2018

8h00

Tự luận

135

XI

Sinh lý bệnh miễn dịch

03/01/2019

8h00

Tự luận

136

XI

 

 

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Kinh tế vĩ mô

19/12/2018

8h00

Tự luận

136

X+XI

Tài chính doanh nghiệp 1

21/12/2018

8h00

Tự luận

137

XI

Bảo hiểm

25/12/2018

8h00

Tự luận

138

XI

Tiếng Anh P3

27/12/2018

7h30

TNM

139

XI

Tiếng Anh P3

03/01/2019

7h30

Vấn đáp

140

XI

XÂY DỰNG

Thủy lực cơ sở

18/12/2018

14h00

Tự luận

141

XI

Trắc địa

20/12/2018

14h00

Tự luận

142

XI

Giải tích 2

24/12/2018

14h00

Tự luận

143

XI

Cơ học cơ sở 2

26/12/2018

14h00

Tự luận

144

XI

Tiếng Anh P3

28/12/2018

13h30

TNM

145

XI

Tiếng Anh P3

02/01/2019

13h30

Vấn đáp

145

XI

Sức bền vật liệu 1

04/01/2019

14h00

Tự luận

146

XII

LUẬT KT

Lý luận NN và PL

18/12/2018

14h00

Tự luận

147

XII

Luật hiến pháp

20/12/2018

14h00

Tự luận

148

XII

Tin học đại cương

25/12/2018

07h30

Máy

149

XII

Tiếng Anh P1

27/12/2018

13h30

Vấn đáp

150

XII

Tiếng Anh P1

03/01/2019

13h30

TNM

151

XII

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Tin học đại cương

20/12/2018

13h30

Máy

152

XII

Cơ sở văn hóa VN

25/12/2018

14h00

Tự luận

153

XII

Tiếng Anh P1

27/12/2018

13h30

TNM

154

XII

Tiếng Anh P1

03/01/2019

13h30

Vấn đáp

156

XII

ĐIỀU DƯỠNG

Tin học đại cương

18/12/2018

13h30

Máy

157

XII

Pháp luật và tổ chức y tế

20/12/2018

14h00

Tự luận

158

XII

Tâm lý học và đạo đức y học

25/12/2018

14h00

Tự luận

159

XII

Tiếng Anh P1

27/12/2018

13h30

TNM

160

XII

Tiếng Anh P1

03/01/2019

13h30

Vấn đáp

162

XII

KẾ TOÁN

NL thống kê

20/12/2018

14h00

Tự luận

163

XII

Tin học đại cương

24/12/2018

13h30

Máy

164

XII

Tiếng Anh P1

27/12/2018

13h30

Vấn đáp

165

XII

Tiếng Anh P1

03/01/2019

13h30

TNM

166

XII

TÀI CHÍNH

NGÂN HÀNG

NL thống kê

18/12/2018

14h00

Tự luận

167

XII

Tin học đại cương

20/12/2018

15h30

Máy

168

XII

LT tài chính

25/12/2018

14h00

Tự luận

169

XII

Tiếng Anh P1

27/12/2018

13h30

TNM

170

XII

Tiếng Anh P1

03/01/2019

13h30

Vấn đáp

171

XII

QUẢN TRỊ

KINH DOANH

Tin học đại cương

25/12/2018

13h30

Máy

172

XII

Tiếng Anh P1

27/12/2018

13h30

TNM

173

XII

Tiếng Anh P1

03/01/2019

13h30

Vấn đáp

174

XII

 

TIẾNG ANH

Tiếng Việt thực hành

18/12/2018

14h00

Tự luận

175

XII

Ngữ âm, Ngữ pháp TH1

20/12/2018

14h00

Tự luận

176

XII

Tiếng Anh TH1

25/12/2018

14h00

Tự luận

177

XII

Tin học đại cương

27/12/2018

13h30

Máy

178

XII

 

 

QUẢN TRỊ DU LỊCH

Tin học đại cương

17/12/2018

13h30

Máy

179

XII

Tiếng Anh P1

19/12/2018

13h30

TNM

180

XII

Tiếng Anh P1

21/12/2018

13h30

Vấn đáp

181

X+XII

Cơ sở văn hóa Việt Nam

02/01/2019

14h00

Tự luận

182

X+XII

Tổng quan du lịch

04/01/2019

14h00

Tự luận

183

XII

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tin học đại cương

18/12/2018

15h30

Máy

`185

XII

Tiếng Anh P1

25/12/2018

13h30

Vấn đáp

186

XII

Tiếng Anh P1

27/12/2018

13h30

TNM

187

XII

XÂY DỰNG

Tin học đại cương

18/12/2018

13h30

Máy

188

XII

Giải tích

20/12/2018

14h00

Tự luận

189

XII

Tiếng Anh P1

25/12/2018

13h30

Vấn đáp

189

XII

Tiếng Anh P1

27/12/2018

13h30

TNM

190

XII

Hình họa

02/01/2019

14h00

Tự luận

191

XII

KIẾN TRÚC

Tin học đại cương

18/12/2018

13h30

Máy

192

XII

Giải tích

20/12/2018

14h00

Tự luận

193

XII

Tiếng Anh P1

25/12/2018

13h30

Vấn đáp

193

XII

Tiếng Anh P1

27/12/2018

13h30

TNM

194

XII

Hình họa

02/01/2019

14h00

Tự luận

195

XII

TIẾNG TRUNG

Tiếng Trung TH1

18/12/2018

14h00

Tự luận

196

XII

Tin học đại cương

20/12/2018

07h30

Máy

197

XII

Ngoại ngữ 2 P1

25/12/2018

14h00

Tự luận

197

XII

Dẫn luận ngôn ngữ

28/12/2018

14h00

Tự luận

198

XII

DƯỢC

Nguyên lý cơ bản Mác-Lê 1

17/12/2018

7h30

TNM

199

XII

Tiếng Anh P1

19/12/2018

7h30

TNM

200

XII

Tiếng Anh P1

20/12/2018

8h00

Vấn đáp

201

XII

Sinh học

24/12/2018

14h00

Tự luận

202

XII

Vật lý

27/12/2018

9h30

Tự luận

 

-            Danh sách cụ thể theo phòng thi, sinh viên xem tại Bảng tin Đào tạo Phú Lãm, các ngành (K8, 9, 10 Ngành Dược); Xem tại bảng tin 56 Vũ Trọng Phụng, các ngành Luật kinh tế, Quan hệ công chúng, Kiến trúc, Điều dưỡng, Quản trị du lịch, Khóa 11, 12. Hoặc xem trên website http://www.dainam.edu.vn/sinh viên hiện tại/danh sách dự thi trước ngày thi 1 ngày.

-            Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, chưa hoàn thành học phí học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 không được dự thi.

  Nơi gửi:

- Chủ tịch HĐQT (Để báo cáo)
- Ban Giám hiệu (Để báo cáo)
- Các khoa (Để thực hiện)
- PKT, PĐT (Để chuẩn bị thi)
- Phòng Quản lý sinh viên (Để thông báo cho sv)
- Phòng Tài vụ (Để biết)
- Phòng HCQT, IT (Để chuẩn bị phòng)
- Lưu ĐT, HCQT
 Hiệu trưởng
   

 
(Đã ký)


TS. Lương Cao Đông