09/02/2018

4018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ I (LẦN 2), NĂM HỌC 2017 – 2018, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ I (LẦN 2), NĂM HỌC 2017 – 2018, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Số: 44/TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------˜—---------

                       Ngày 07 tháng 02 năm 2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ I (lần 2)

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

-          Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2017 – 2018

-          Căn cứ Thời khóa biểu K7, 8, 9, 10, 11

-          Căn cứ tình hình thực tế

 

Ban Giám hiệu thông báo lịch thi kết thúc học kỳ I, lần 2, năm học 2017 - 2018 như sau:

 

·        Thời gian: Tuần 30, 31 học kỳ 1 năm học 2017 – 2018.

(Từ ngày 12 tháng 03 năm 2018 đến hết ngày 24 tháng 03 năm 2018)

·         Địa điểm: Khóa 7, 8, 9, 10 và ngành Dược thi tại: Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội

 Khóa 11, ngành Luật Kinh tế, Quan hệ công chúng, Điều dưỡng thi tại: 56 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội.

TT

KHÓA

CHUYÊN  NGÀNH

HỌC PHẦN

THỜI GIAN

CA

HÌNH THỨC

1

VII

DƯỢC

Viên nén và dạng bào chế hiện đại

12/03/2018

13h30

Tự luận

2

VII

Kỹ thuật chiết xuất Dược liệu

13/03/2018

13h30

Tự luận

3

VII

Nghiên cứu phát triển thuốc, sản phẩm tự nhiên từ cây cỏ.

14/03/2018

13h30

Tự luận

4

VII

Ứng dụng PK/PD trong sử dụng kháng sinh

15/03/2018

13h30

Tự luận

5

VII

Chuyên đề: Mỹ phẩm và Thực phẩm chức năng

16/03/2018

13h30

Tự luận

6

VIII

KẾ TOÁN

Kế toán máy

12/03/2018

08h00

Máy

7

VIII

KT hành chính sự nghiệp

13/03/2018

08h00

Tự luận

8

VIII

TH nghiệp vụ kế toán

14/03/2018

08h00

Tự luận

9

VIII

THKT trên Excel

15/03/2018

08h00

Tự luận

10

VIII

TOEIC

16/03/2018

07h30

TNM

11

VIII

CSPL về kế toán Việt Nam

19/03/2018

08h00

Tự luận

12

VIII

KN phân tích báo cáo tài chính

20/03/2018

08h00

Tự luận

13

VIII

TÀI CHÍNH DN

Tài chính doanh nghiệp 2

13/03/2018

08h00

Tự luận

14

VIII

Mua bán sáp nhập DN

14/03/2018

08h00

Tự luận

15

VIII

Tài chính quốc tế

15/03/2018

08h00

Tự luận

16

VIII

TOEIC

16/03/2018

07h30

TNM

17

VIII

NGÂN HÀNG TM

Nghiệp vụ NHTM 2

13/03/2018

08h00

Tự luận

18

VIII

Quản trị NHTM

14/03/2018

08h00

Tự luận

19

VIII

Tài chính quốc tế

15/03/2018

08h00

Tự luận

20

VIII

TOEIC

16/03/2018

07h30

TNM

21

VIII

QUẢN TRỊ KD

Quản trị chiến lược

14/03/2018

08h00

Tự luận

22

VIII

Quản trị sản xuất

15/03/2018

08h00

Tự luận

23

VIII

TOEIC

16/03/2018

07h30

TNM

24

VIII

TT chứng khoán

19/03/2018

08h00

Tự luận

25

VIII

QUAN HỆ CC

TOEIC

16/03/2018

07h30

TNM

26

VIII

TIẾNG ANH

Ngữ pháp LT

13/03/2018

08h00

Tự luận

27

VIII

Tiếng Anh TC

14/03/2018

08h00

Tự luận

28

VIII

Tiếng Anh KT

15/03/2018

08h00

Tự luận

29

VIII

TOEIC

16/03/2018

08h00

TNM

30

VIII

KN giao tiếp TA

19/03/2018

08h00

Tự luận

31

VIII

Từ vựng Tiếng Anh

20/03/2018

08h00

Tự luận

32

VIII

CÔNG NGHỆ TT

Phân tích thiết kế hệ thống

12/03/2018

08h00

Vấn đáp

33

VIII

Lập trình mobile

13/03/2018

08h00

Vấn đáp

34

VIII

Lập trình.Net nâng cao

14/03/2018

08h00

Vấn đáp

35

VIII

TOEIC

16/03/2018

07h30

TNM

36

VIII

Quản trị dự án

19/03/2018

08h00

Vấn đáp

37

VIII

An toàn dữ liệu

20/03/2018

08h00

Tự luận

38

VIII

XÂY DỰNG

Nền và Móng

12/03/2018

08h00

Tự luận

39

VIII

Kết cấu nhà bê tông cốt thép

13/03/2018

08h00

Tự luận

40

VIII

Máy xây dựng

14/03/2018

08h00

Tự luận

41

VIII

Kết cấu thép

15/03/2018

08h00

Tự luận

42

VIII

TOEIC

16/03/2018

07h30

TNM

43

VIII + X

Môi trường và phát triển bền vững

19/03/2018

08h00

Tự luận

44

VII

ƯD tin học trong thiết kế

20/03/2018

08h00

Máy

45

VIII

DƯỢC

Kiểm nghiệm

12/03/2018

08h00

Tự luận

46

VIII

Kinh doanh dược

13/03/2018

08h00

Tự luận

47

VIII

Bào chế 2

14/03/2018

08h00

Tự luận

48

VIII

Công nghệ SX Dược phẩm 1

15/03/2018

08h00

Tự luận

49

VIII

Dược lâm sàng

16/03/2018

08h00

Tự luận

50

VIII

Dược học cổ truyền

19/03/2018

08h00

Tự luận

51

VIII

DƯỢC

Pháp luật dược

20/03/2018

08h00

Tự luận

52

VIII

KTRUC

NLCBCN Mác 1 (Phú Lãm)

19/03/2018

14h00

TNM

53

IX

KẾ TOÁN

Kế toán tài chính P3

13/03/2018

14h00

Tự luận

54

IX

Kế toán ngân hàng

14/03/2018

14h00

Tự luận

55

IX

Kế toán thuế

15/03/2018

14h00

Tự luận

56

IX

TOEIC 1

19/03/2018

13h30

TNM

57

IX + X

TÀI CHÍNH DN

Nghiệp vụ NHTM 1

12/03/2018

14h00

Tự luận

58

IX + X

Luật kinh tế

13/03/2018

14h00

Tự luận

59

IX+X

Bảo hiểm

14/03/2018

14h00

Tự luận

60

IX + X

Pháp luật TCNH

15/03/2018

14h00

Tự luận

61

IX + X

TOEIC 1

19/03/2018

13h30

TNM

62

IX

TIẾNG ANH

Tiếng Trung Quốc 3

12/03/2018

14h00

Tự luận

63

IX

Đọc – Viết 5

13/03/2018

14h00

Tự luận

64

IX

Nghe – Nói 4

14/03/2018

14h00

Vấn đáp

65

IX

Tiếng Anh KT

15/03/2018

08h00

Tự luận

66

IX

Lý thuyết dịch

19/03/2018

14h00

Tự luận

67

IX

QUẢN TRỊ KD

Quản trị nhân lực

12/03/2018

14h00

Tự luận

68

IX

Quản trị dự án

13/03/2018

14h00

Tự luận

69

IX

Quản trị tài chính

14/03/2018

14h00

Tự luận

70

IX

Hành vi tổ chức

15/03/2018

14h00

Tự luận

71

IX

TOIEC 1

19/03/2018

13h30

TNM

72

IX

QUAN HỆ CC

TOIEC

19/03/2018

13h30

TNM

73

IX

CÔNG NGHỆ TT

Hệ QTCSDL phân tán

13/03/2018

14h00

Tự luận

74

IX

Tiếng Anh CN

14/03/2018

13h30

Tự luận

75

IX

Tiếng Anh CN

15/03/2018

13h30

Vấn đáp

76

IX

Xác suất thống kê

16/03/2018

14h00

Tự luận

77

IX

LUẬT KT

Luật hình sự

14/03/2018

14h00

Tự luận

78

IX

Luật so sánh

15/03/2018

14h00

Tự luận

79

IX

TOIEC

19/03/2018

13h30

TNM

80

IX

Luật môi trường

20/03/2018

14h00

Tự luận

81

IX

Luật đầu tư

21/03/2018

14h00

Tự luận

82

IX

DƯỢC

Bệnh học

12/03/2018

14h00

Tự luận

83

IX

Dược động học

13/03/2018

14h00

Tự luận

84

IX

Tiếng Anh CN

14/03/2018

14h00

Tự luận

85

IX

DƯỢC

Tiếng Anh CN

15/03/2018

13h30

Vấn đáp

86

IX

Hóa dược 1

19/03/2018

13h30

Vấn đáp

87

IX

Dược liệu 1

20/03/2018

14h00

Tự luận

88

IX

Quản lý dược

21/03/2018

14h00

Tự luận

89

IX

Sinh lý bệnh miễn dịch

23/03/2018

14h00

Tự luận

90

IX

XÂY DỰNG

Địa chất công trình

12/03/2018

14h00

Tự luận

91

IX

Quy hoạch và kiến trúc 1

13/03/2018

14h00

Tự luận

92

IX

Tiếng Anh CN

14/03/2018

13h30

Tự luận

93

IX

Tiếng Anh CN

15/03/2018

13h30

Vấn đáp

94

IX

Cơ học kết cấu 2

19/03/2018

14h00

Tự luận

95

IX

Kỹ thuật điện

20/03/2018

14h00

Tự luận

96

IX

KIẾN TRÚC

Vật lý kiến trúc

12/03/2018

14h00

Tự luận

97

IX

Cấu tạo kiến trúc 1

13/03/2018

14h00

Tự luận

98

IX

Tiếng Anh CN

14/03/2018

13h30

Tự luận

99

IX

Tiếng Anh CN

15/03/2018

13h30

Vấn đáp

100

IX

NLCBCN Mác 1

19/03/2018

07h30

TNM

101

X

KẾ TOÁN

Tiếng Anh P3

12/03/2018

07h30

TNM

102

X

Tiếng Anh P3

13/03/2018

07h30

Vấn đáp

103

X

NL kế toán

14/03/2018

8h00

Tự luận

104

X

Kinh tế vĩ mô

19/03/2018

8h00

Tự luận

105

X

PP Nghiên cứu khoa học

20/03/2018

8h00

Tự luận

106

X

QUẢN TRỊ KD

Tiếng Anh P3

12/03/2018

07h30

TNM

107

X

Tiếng Anh P3

13/03/2018

07h30

Vấn đáp

108

X

NL kế toán

14/03/2018

8h00

Tự luận

109

X

Xác suất thống kê

16/03/2018

14h00

Tự luận

110

X

Kinh tế vi mô

19/03/2018

8h00

TNM

111

X

Marketing

20/03/2018

8h00

TNM

112

X

TIẾNG ANH

Tiếng Trung Quốc 2

12/03/2018

8h00

Tự luận

113

X

KN Nghe – Nói 2

13/03/2018

8h00

Vấn đáp

114

X

KN Đọc – Viết 2

14/03/2018

8h00

Tự luận

115

X

Dẫn luận ngôn ngữ

15/03/2018

8h00

Tự luận

116

X

Ngôn ngữ đối chiếu

16/03/2018

8h00

Tự luận

117

X

CÔNG NGHỆ TT

Tiếng Anh P3

12/03/2018

07h30

TNM

118

Tiếng Anh P3

13/03/2018

07h30

Vấn đáp

119

X

CÔNG NGHỆ TT

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

14/03/2018

8h00

Tư luận

120

X

CTDL & giải thuật

15/03/2018

8h00

Tư luận

121

X

Quản trị mạng

16/03/2018

8h00

Tự luận

122

X

 QUAN HỆ CC

Tiếng Anh P3

12/03/2018

07h30

TNM

123

X

Tiếng Anh P3

13/03/2018

07h30

Vấn đáp

124

X

PL và ĐĐ truyền thông

14/03/2018

8h00

Tự luận

125

X

QTRỊ DU LỊCH

Tiếng Anh P3

12/03/2018

07h30

TNM

126

X

Tiếng Anh P3

13/03/2018

07h30

Vấn đáp

127

X

Marketing du lịch

14/03/2018

8h00

Tự luận

128

X

Xác suất thống kê

16/03/2018

14h00

Tự luận

129

X

Tâm lý khách du lịch

17/03/2018

8h00

Tự luận

130

X

LUẬT KT

Tiếng Anh P3

12/03/2018

07h30

TNM

131

X

Tiếng Anh P3

13/03/2018

07h30

Vấn đáp

132

X

Luật dân sự 1

14/03/2018

08h00

Tự luận

133

X

Luật dân sự 2

15/03/2018

08h00

Tự luận

134

X

KN soạn thảo văn bản

16/03/2018

08h00

Tự luận

135

X

Luật lao động

19/03/2018

08h00

Tự luận

136

X

Luật đất đai

20/03/2018

08h.00

Tự luận

137

X

DƯỢC

Tiếng Anh P3

12/03/2018

07h30

TNM

138

X

Tiếng Anh P3

13/03/2018

07h30

Vấn đáp

139

X

Hóa hữu cơ

14/03/2018

08h.00

Tự luận

140

X

Giải phẫu sinh lý

15/03/2018

08h.00

Tự luận

141

X

Vi sinh – ký sinh

16/03/2018

08h00

Tự luận

142

X

Hóa phân tích 1

20/03/2018

08h00

Tự luận

143

X

XÂY DỰNG

Tiếng Anh P3

12/03/2018

07h30

TNM

144

X

Tiếng Anh P3

13/03/2018

07h30

Vấn đáp

145

X

Sức bền vật liệu 1

14/03/2018

8h00

Tự luận

146

X

Hóa học đại cương

15/03/2018

8h00

Tự luận

147

X

Xác suất thống kê

16/03/2018

14h00

Tự luận

148

X

NLCBCN Mác 1

19/03/2018

07h30

TNM

149

X

Vẽ kỹ thuật 2

20/03/2018

8h00

Tự luận

150

XI

LUẬT KT

Marketing CB

12/03/2018

14h00

Tự luận

151

XI

Tin học đại cương

13/03/2018

7h30

Máy

152

XI

Lý luận NN và PL

14/03/2018

14h00

Tự luận

153

XI

LUẬT KT

Luật hiến pháp

15/03/2018

14h00

Tự luận

154

XI

Kinh tế học

16/03/2018

14h00

Tự luận

155

XI

Tiếng Anh P1

19/03/2018

13h30

TNM

156

XI

Tiếng Anh P1

20/03/2018

13h30

Vấn đáp

157

XI

QUAN HỆ CC

Pháp luật đại cương

12/03/2018

8h00

Tự luận

158

XI

Tin học đại cương

13/03/2018

7h30

Máy

159

XI

Cơ sở văn hóa Việt Nam

14/03/2018

14h00

TNM

160

XI

Tiếng Việt thực hành

16/03/2018

14h00

Tự luận

161

XI

Tiếng Anh P1

19/03/2018

13h30

TNM

162

XI

Tiếng Anh P1

20/03/2018

13h30

Vấn đáp

163

XI

ĐIỀU DƯỠNG

Pháp luật đại cương

12/03/2018

8h00

Tự luận

164

XI

Tin học đại cương

13/03/2018

7h30

Máy

165

XI

Tâm lý và đạo đức y học

14/03/2018

14h00

Tự luận

166

XI

Pháp luật tổ chức y tế

15/03/2018

14h00

Tự luận

167

XI

Sinh học và di truyền

16/03/2018

14h00

Tự luận

168

XI

Tiếng Anh P1

19/03/2018

13h30

TNM

169

XI

Tiếng Anh P1

20/03/2018

13h30

Vấn đáp

170

XI

Hóa học

21/03/2018

14h00

Tự luận

171

XI

KẾ TOÁN

Pháp luật đại cương

12/03/2018

8h00

Tự luận

172

XI

Tin học đại cương

13/03/2018

7h30

Máy

173

XI

Toán cao cấp

14/03/2018

14h00

Tự luận

174

XI

NL thống kê

15/03/2018

14h00

Tự luận

175

XI

Xác suất thống kê

16/03/2018

14h00

Tự luận

176

XI

Tiếng Anh P1

20/03/2018

13h30

Vấn đáp

177

XI

Tiếng Anh P1

19/03/2018

13h30

TNM

178

XI

TÀI CHÍNH NH

Pháp luật đại cương

12/03/2018

8h00

Tự luận

179

XI

Tin học đại cương

13/03/2018

7h30

Máy

180

XI

Toán cao cấp

14/03/2018

14h00

Tự luận

181

XI

NL thống kê

15/03/2018

14h00

Tự luận

182

XI

LT tài chính

16/03/2018

14h00

Tự luận

183

XI

Tiếng Anh P1

19/03/2018

13h30

TNM

184

XI

Tiếng Anh P1

20/03/2018

13h30

Vấn đáp

185

XI

QUẢN TRỊ KD

Pháp luật đại cương

12/03/2018

8h00

Tự luận

186

XI

Tin học đại cương

13/03/2018

7h30

Máy

187

XI

QUẢN TRỊ KD

Toán cao cấp

14/03/2018

14h00

Tự luận

188

XI

Tiếng Anh P1

19/03/2018

13h30

TNM

189

XI

Tiếng Anh P1

20/03/2018

13h30

Vấn đáp

190

XI

TIẾNG ANH

Pháp luật đại cương

12/03/2018

8h00

Tự luận

191

XI

Tin học đại cương

13/03/2018

7h30

Máy

192

XI

Tiếng Việt thực hành

16/03/2018

14h00

Tự luận

193

XI

Ngữ âm, Ngữ pháp TH1

19/03/2018

14h00

Tự luận

194

XI

Tiếng Anh TH1

20/03/2018

14h00

Tự luận

195

XI

Tiếng Anh TH2

21/03/2018

14h00

Tự luận

196

XI

QT DU LỊCH

Pháp luật đại cương

12/03/2018

8h00

Tự luận

197

XI

Tin học đại cương

13/03/2018

7h30

Máy

198

XI

Cơ sở văn hóa Việt Nam

14/03/2018

14h00

TNM

199

XI

Tài nguyên du lịch

15/03/2018

14h00

Tự luận

200

XI

Tổng quan du lịch

16/03/2018

14h00

Tự luận

201

XI

Tiếng Anh P1

19/03/2018

13h30

TNM

202

XI

Tiếng Anh P1

20/03/2018

13h30

Vấn đáp

203

XI

CÔNG NGHỆ TT

Pháp luật đại cương

12/03/2018

8h00

Tự luận

204

XI

Tin học đại cương

13/03/2018

7h30

Máy

205

XI

Đại số

14/03/2018

14h00

Tự luận

206

XI

Giải tích

15/03/2018

14h00

Tự luận

207

XI

Thiết kế Web

16/03/2018

14h00

Tự luận

208

XI

Tiếng Anh P1

20/03/2018

13h30

Vấn đáp

209

XI

Tiếng Anh P1

19/03/2018

13h30

TNM

210

XI

XÂY DỰNG

Pháp luật đại cương

12/03/2018

8h00

Tự luận

211

XI

Tin học đại cương

13/03/2018

7h30

Máy

212

XI

Đại số

14/03/2018

14h00

Tự luận

213

K10+11

Hóa học

15/03/2018

14h00

Tự luận

214

XI

Hình họa

16/03/2018

14h00

Tự luận

215

XI

Tiếng Anh P1

20/03/2018

13h30

Vấn đáp

216

XI

Tiếng Anh P1

19/03/2018

13h30

TNM

217

XI

DƯỢC

Thực hành dược khoa

12/03/2018

15h00

Tự luận

218

XI

NLCBCN Mác 1

13/03/2018

07h30

TNM

219

XI

Sinh học

14/03/2018

08h00

Tự luận

220

XI

Vật lý

15/03/2018

08h00

Tự luận

221

XI

DƯỢC

Tiếng Anh P1

19/03/2018

07h30

TNM

222

XI

Tiếng Anh P1

20/03/2018

07h30

Vấn đáp

 

-            Danh sách cụ thể theo phòng thi, sinh viên xem tại Bảng tin Đào tạo Phú Lãm, các ngành (K7,8, 9, 10 Ngành Dược); Xem tại bảng tin 56 Vũ Trọng Phụng, các ngành Luật kinh tế, Quan hệ công chúng, Kiến trúc, Điều dưỡng K11. Hoặc xem trên website http://www.dainam.edu.vn/sinh viên hiện tại/danh sách dự thi trước ngày thi 1 ngày.

-            Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, chưa hoàn thành học phí học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 không được dự thi.

 

Nơi gửi:

     -     Chủ tịch HĐQT (Để báo cáo)
-     Ban Giám hiệu (Để báo cáo)
-     Các khoa (Để thực hiện)
-     PKT, PĐT (Để chuẩn bị thi)
-     Phòng Quản lý sinh viên (Để thông báo cho sv)
-     Phòng Tài vụ (Để biết)
-     Phòng HCQT, IT (Để chuẩn bị phòng)
-     Lưu ĐT, HCQT

 

Hiệu trưởng


(Đã ký)TS. Lương Cao Đông