13/03/2017

12161

Kế hoạch: Tổ chức Hội chợ sinh viên Đại Nam

Căn cứ thông báo số 29 ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Ban phong trào Trường Đại học Đại Nam về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban chấp hành Đoàn trường thông báo kế hoạch chi tiết cho Nội dung Hội chợ sinh viên Đại Nam
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
----------- & ----------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
­       Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017
 
KẾ HOẠCH CHI TIẾT
Tổ chức Hội chợ sinh viên Đại Nam
 
Căn cứ thông báo số 29 ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Ban phong trào Trường Đại học Đại Nam về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban chấp hành Đoàn trường thông báo kế hoạch chi tiết cho Nội dung Hội chợ sinh viên Đại Nam như sau:
 
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 08h00 - 20h00 ngày 22 tháng 03 năm 2017.
2. Địa điểm: Sân trường Đại học Đại Nam - Cơ sở Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.
3. Cán bộ phụ trách: Đ/c Phạm Hồng Đức - Phó Bí thư Đoàn trường.
II. NỘI DUNG CHI TIẾT
1. Nội dung
-  Mỗi khoa được BTC cấp 01 gian hàng bằng khung dựng sẵn, kích thước 4,5mx3m (sắp xếp theo nguyên tắc alphabet)
-  Các khoa được tự do buôn bán, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ, tổ chức các trò chơi phù hợp với đối tượng sinh viên và với đặc thù ngành nghề,
Mỗi khoa được BTC cấp kinh phí là 2.000.000đ để chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ kinh doanh.
Các khoa phải đăng ký với BTC danh mục các mặt hàng sẽ kinh doanh trước ngày 20/03.
Sau 20h00, các gian hàng thu dọn vệ sinh và bàn giao cho BTC.
2. Phân bổ và vị trí gian hàng
-  Mỗi đợn vị sẽ được BTC cấp một gian hàng tương ứng thứ tự như sau: Công nghệ thông tin (1), Dược (2), Điều dưỡng (3), Luật kinh tế (4), Liên thông Dược (5), Ngoại ngữ (6), Kế toán (7), Quan hệ công chúng (8), Quản trị du lịch (9), Quản trị kinh doanh (10), Tài chính ngân hàng (11), Xây dựng – Kiến trúc (12), Doanh nghiệp tuyển dụng (13), CLB Hướng nghiệp (14).
Số lượng tương ứng 14 trại (riêng trại doanh nghiệp tuyển dụng BTC không cấp kinh phí kinh doanh).
 
 
 
3.     Danh sách cán bộ phụ trách
STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 Đ/c Phạm Hồng Đức Phó bí thư ĐTN Trưởng ban
2 Đ/c Nguyễn Đình Khoa Bí thư Liên chi XD-KTr Ủy viên
3 Đ/c Lê Việt Hoàng UV BTV Ủy viên
4. Lộ trình thực hiện
TT Nội dung công việc Phụ trách Deadline
1 Truyền thông Đ/c Hoàng 07/03
2 Triển khai tới tất cả các Chi đoàn Bí thư liên chi 10/03
3 Phối hợp với P.HCQT làm hợp đồng thuê gian hàng bằng khung dựng sẵn Đ/c Đức 15/03
4 Phối hợp với P.TCKT để cấp kinh phí cho mỗi gian hàng là 2.000.000,đ Đ/c Đức 15/03
5 Liên hệ các DN tuyển dụng có nhu cầu tham gia Đ/c Đức 15/03
6 Chỉ đạo CLB Hướng Nghiệp Sinh Viên Đại Nam trong việc bố trí gian hàng, thông tin tuyển dụng của các DN Đ/c Đức 17/03
7 Thiết kế giấy chứng nhận giải thưởng P.HCQT 17/03
8 Nhận đăng ký nội dung kinh doanh của các đơn vị Đ/c Khoa 20/03
9 Nhận bàn giao gian hàng từ phòng HCQT Đ/c Khoa Trước 17h00 ngày 21/03
10 Bàn giao gian hàng cho các đơn vị Đ/c Hoàng
Đ/c Khoa
Trước 08h00 ngày 22/03
11 Đôn đốc, giám sát các gian hàng đảm bảo an toàn trong cả quá trình Đ/c Khoa;
Đ/c Hoàng
22/03
12 Các khoa bàn giao gian hàng cho BTC Đ/c Khoa;
Đ/c Hoàng
Trước 22h00 ngày 22/03
13 BTC bàn giao gian hàng cho  phòng HCQT Đ/c Khoa;
Đ/c Hoàng
Sau 22h00 ngày 22/03
5. Cơ cấu giải thưởng
TT Giải Số lượng Phần thưởng
1 Giải Nhất 1 3.000.000đ + Giấy chứng nhận
2 Giải Nhì 2 2.000.000đ + Giấy chứng nhận
3 Giải Ba 3 1.000.000đ + Giấy chứng nhận
 
6. Thành phần Ban giám khảo
Ban giám khảo chấm gian hàng lúc 17h00 ngày 22/03/2017.
STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 Thầy Lương Cao Đông Phó hiệu trưởng Trưởng ban
2 Thầy Lê Nam Thắng Trưởng khoa LLCT Ủy viên
3 Thầy Dương Trọng Châu Trưởng phòng QLSV Ủy viên
4 Cô Nguyễn Thị Hương Lê Trưởng phòng TC-KT Ủy viên
5 Thầy Phạm Hồng Đức Phó Bí thư Đoàn trường Thư ký
7. Tiêu chí chấm điểm
TT TIÊU CHÍ THANG ĐIỂM GHI CHÚ
1 Quy mô gian hàng 20  
2 Mặt hàng phong phú 20  
3 Sản phẩm dịch vụ độc đáo 20  
4 Kỹ năng bán hàng 20  
5 Trưng bày gian hàng 20  
Tổng 100  
 
 Trên đây là toàn bộ kế hoạch chi tiết cho Nội dung Hội chợ sinh viên Đại Nam. Kính đề nghị các cá nhân và đơn vị phối hợp thực hiện để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thông qua địa chỉ email doanthanhnien@dainam.edu.vn hoặc đồng chí Phạm Hồng Đức – Phó Bí thư thường trực – SĐT: 096.666.8087
Xin trân trọng cảm ơn!
 
PHỤ TRÁCH HỘI CHỢ
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
Phạm Hồng Đức
  TM. BAN PHONG TRÀO
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
             
          (Đã ký)
 
   Cao Thị Hòa