13/03/2017

11411

Kế hoạch: Cuộc thi làm MV cho bài hát “Học để thay đổi cuộc đời” và hội diễn văn nghệ

Căn cứ thông báo số 29 ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Ban phong trào Trường Đại học Đại Nam về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban chấp hành Đoàn trường thông báo kế hoạch chi tiết cho Nội dung Cuộc thi làm MV cho bài hát “Học để thay đổi cuộc đời” và hội diễn văn nghệ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
----------- & ----------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    -----------------
­       Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017
 
KẾ HOẠCH CHI TIẾT
Cuộc thi làm MV cho bài hát “Học để thay đổi cuộc đời” và hội diễn văn nghệ
 
Căn cứ thông báo số 29 ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Ban phong trào Trường Đại học Đại Nam về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban chấp hành Đoàn trường thông báo kế hoạch chi tiết cho Nội dung Cuộc thi làm MV cho bài hát “Học để thay đổi cuộc đời” và hội diễn văn nghệ như sau:
  I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 18h30 – 21h00 ngày 22 tháng 03 năm 2017.
2. Địa điểm: Sân khấu chính Đại học Đại Nam - Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.
3. Cán bộ phụ trách: Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Đoàn trường.
 II. NỘI DUNG CHI TIẾT
1. Nội dung
1.1. Cuộc thi xây dựng MV
Mỗi khoa xây dựng 01 MV với mục đích tuyên truyền, phổ biến về bài hát “Học để thay đổi cuộc đời” để tham gia cuộc thi clip và chuẩn bị tiết mục biểu diễn tương ứng của bài hát trên sân khấu trong trường hợp MV được lựa chọn vào đêm chung kết.
  • Phần hình MV: là các video, hình ảnh liên quan đến trường lớp, thầy cô, bạn bè của Trường Đại học Đại Nam.
  • Phần tiếng MV: là sự thể hiện ca khúc của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa.
-  BTC hỗ trợ mỗi khoa 500,000 VNĐ để làm MV.
Các MV sẽ được đăng tải lên trang Facebook của nhà trường (https://www.facebook.com/DAINAM.EDU.VN/?fref=ts)  để tiến hành bình chọn và Ban giám khảo đánh giá.
-  Mỗi Khoa cử ra 3 sinh viên + 1 cán bộ giảng viên (những người sẽ tham gia thực hiện MV) đi tập huấn về bài hát “Học để thay đổi cuộc đời” vào lúc 13h30 ngày 09/03/2017 và 09h00 ngày 11/03/2017 tại hội trường Phú Lãm – Hà Đông.
Khuyến khích các clip dàn dựng công phu, huy động đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia.
Các Khoa nộp clip chậm nhất 17h00 ngày 15/03/2017 cho đồng chí Hoàng Trang – Ban truyền thông theo địa chỉ email: tranghoangbtv@gmail.com để kiểm duyệt nội dung và đăng tải lên trang Facebook của Trường.
Thời gian bình chọn qua mạng từ ngày 16/03/2017 đến 17h00 ngày 19/03/2017.
Cách tính điểm: (1 share = 3 like) + kết quả chấm điểm của Ban giám khảo.
Sau khi có kết quả, BTC sẽ chọn ra 03 MV có kết quả cao nhất để tham gia biểu trực tiếp vào đêm diễn văn nghệ.
Lưu ý:
Trong trường hợp BTC phát hiện có gian lận kết quả bình chọn, đội thi sẽ bị loại.
Sau cuộc thi BTC được toàn quyền sử dụng các clip của đội thi cho mục đích quảng bá hình ảnh của Nhà trường.
1.2. Hội diễn văn nghệ
Mỗi khoa chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ (khuyến khích các tiết mục tập thể) để tham gia biểu diễn, với chủ đề phù hợp chương trình kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn.
Thời gian đăng ký tiết mục văn nghê chậm nhất 17h00 ngày 13/03/2017.
Thời gian tổng duyệt: 14h00 ngày 21/03/2017 tại Hội trường lớn – Đại học Đại Nam – Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.
2. Danh sách cán bộ phụ trách

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 Đ/c Nguyễn Tuấn Anh Phó bí thư ĐTN Trưởng ban
2 Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang Bí thư Liên chi Luật KT Ủy viên
3 Đ/c Võ Sỹ Thành Đạt UV BCH Đoàn trường Ủy viên
 3. Cơ cấu giải thưởng
TT Giải Số lượng Phần thưởng
1 Giải Nhất 1 3.000.000đ + Giấy chứng nhận
2 Giải Nhì 1 2.000.000đ + Giấy chứng nhận
3 Giải Ba 1 1.000.000đ + Giấy chứng nhận
4. Thành phần Ban giám khảo
STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 Thầy Lương Cao Đông Phó hiệu trưởng Trưởng ban
2 Cô Cao Thị Hòa Phó Hiệu trưởng Ủy viên
3 Thầy Nguyễn Việt Anh Phó hiệu trưởng Ủy viên
4 Cô Lê Thị Thanh Hương Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên
5 Cô Nguyễn Thị Thúy Q. Bí thư Đoàn trường Ủy viên
5. Tiêu chí chấm điểm MV
TT TIÊU CHÍ GHI CHÚ
1 Đúng mục đích quảng bá hình ảnh và phổ biến bài hát rộng rãi  
2 Nội dung, ý tưởng của clip độc đáo, sáng tạo  
3 Hiệu ứng âm thanh, hình ảnh ấn tượng  
4 MV có sự đầu tư về quy mô và chất lượng  
5 Thời gian clip từ 5 đến 10 phút  
 
 Trên đây là toàn bộ kế hoạch chi tiết Nội dung Cuộc thi làm MV cho bài hát “Học để thay đổi cuộc đời” và hội diễn văn nghệ. Kính đề nghị các cá nhân và đơn vị phối hợp thực hiện để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thông qua địa chỉ email doanthanhnien@dainam.edu.vn hoặc đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Đoàn trường. SĐT: 0979.10.5555.
Xin trân trọng cảm ơn!
 

PHỤ TRÁCH VĂN NGHỆ
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
Nguyễn Tuấn Anh
  TM. BAN PHONG TRÀO
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
          (Đã ký)
 
 
Cao Thị Hòa