24/03/2020

567

Đề án vị trí việc làm

Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Đại Nam được ban hành theo Quyết định số 2830/QĐ-ĐN ngày 30/12/2017

Số TT

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

File đính kèm

1

2830/QĐ-ĐN

30/12/2017

Đề án vị trí việc làm

Tải tệp tin

2

172/TB-ĐN

10/10/2017

Thông báo đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Đề án vị trí việc làm

Tải tệp tin