23/03/2020

9893

Chương trình đào tạo

1. Đào tạo Đại học:

STT

Ngành học

Chương trình đào tạo

Đề cương chi tiết

Ghi chú
1 Y khoa Tải về    

2

Dược học

Tải về

Tải về

 

3

Điều dưỡng

Tải về

Tải về

 

4

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

K12 - K14

K10 - K11

Từ khóa 15

Tải về

 

5

Tài chính ngân hàng

Tải về

Tải về

 

6

Luật kinh tế

Tải về

Tải về

 

7

Kế toán

Tải về

Tải về

 

8

Quản trị kinh doanh

Tải về

Tải về

 

9

Quan hệ công chúng

Tải về

Tải về

 

10

Kiến trúc

Tải về

Tải về

 

11

Xây dựng

Tải về

Tải về

 

12

Công nghệ thông tin

Tải về

Tải về

 

13

Ngôn ngữ Anh

Tải về

Tải về

 

14

Ngôn ngữ Trung Quốc

Tải về

Tải về

 

15

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Tải về

   
16 Truyền thông đa phương tiện Từ khóa 15    
17 Thương mại điện tử Từ khóa 15    
18 Công nghệ và kỹ thuật Ôtô Từ khóa 15    

19

Liên thông Trung cấp Dược

Tải về

Tải về

 

20

Liên thông Cao đẳng Dược

Tải về

Tải về

 

21

Cao học

Tải về

Tải về

 
 

 

 

Khoa Chính trị

 

 

2. Đào tạo Sau đại học:

STT

Ngành

 

1

Dược học

Tải về

 

 

 

 

 

 

 

3. Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành trình độ Đại học hệ chính quy: DOWNLOAD