26/11/2019

8548

Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam trực tiếp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên

Với nhận thức, đội ngũ cán bộ, giảng viên chính là điểm chốt quyết định chất lượng đào tạo, Trường ĐH Đại Nam đặc biệt chú trọng phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên. Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn nỗ lực phát huy tối đa năng lực tiềm ẩn, tính sáng tạo, tự chủ của mọi cá nhân đang công tác và giảng dạy tại trường. Với mong muốn tiếp tục truyền lửa, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, giảng viên, phát huy hơn nữa các thành tựu, nhằm đúng vào ngày thành lập trường (14/11), Trường ĐH Đại Nam tổ chức “Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên” tại Hội trường lớn – cơ sở Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội. Người trực tiếp tập huấn là Chủ tịch HĐQT, TS. Lê Đắc Sơn.
Với nhận thức, đội ngũ cán bộ, giảng viên chính là điểm chốt quyết định chất lượng đào tạo, Trường ĐH Đại Nam đặc biệt chú trọng phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên. Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn nỗ lực phát huy tối đa năng lực tiềm ẩn, tính sáng tạo, tự chủ của mọi cá nhân đang công tác và giảng dạy tại trường. Với mong muốn tiếp tục truyền lửa, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, giảng viên, phát huy hơn nữa các thành tựu, nhằm đúng vào ngày thành lập trường (14/11), Trường ĐH Đại Nam tổ chức “Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên” tại Hội trường lớn – cơ sở Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội. Người trực tiếp tập huấn là Chủ tịch HĐQT, TS. Lê Đắc Sơn.
 
 Tập huấn nâng cao trình độ chuyen môn cho cán bộ, giảng viên là hoạt động thường niên của ĐH Đại Nam.
 
Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, giảng viên là hoạt động thường niên của Trường ĐH Đại Nam. Là một trong những mục tiêu quan trọng nằm trong Chiến lược phát triển Trường ĐH Đại Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, giảng viên là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn, nhiệt huyết trong công việc và muốn gắn bó lâu dài với nơi mình đang làm việc.

Không chỉ giúp mỗi cá nhân có cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hoạt động này còn giúp gắn kết từng cá nhân với trường, phát huy tối đa năng lực tiềm ẩn, tính sáng tạo, tự chủ của mọi cá nhân đang công tác và giảng dạy tại trường tất cả vì mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, không ngừng lớn mạnh của ĐH Đại Nam.

Tham gia buổi Tập huấn nâng cao năng lực, các cán bộ, giảng viên của trường sẽ được TS. Lê Đắc Sơn trực tiếp chia sẻ về các nội dung liên quan đến phát triển năng lực cá nhân, khai phá bản thân, điều chỉnh tư duy – hành động – thái độ để trở thành những nhân tố có lý tưởng sống, thái độ tích cực và hạnh phúc khi làm việc.
 
Việc tham gia tập huấn vừa là quyền lợi, vừa là cơ hội tốt để mỗi thành viên thêm yêu những giá trị văn hóa của Nhà trường tạo dựng được trong suốt 12 năm qua; hiểu hơn về mục tiêu chiến lược mà Ban lãnh đạo Nhà trường đặt ra trong 5 – 10 năm tới. Và hơn cả, có thêm sức mạnh chung lưng đấu cật cùng với Ban lãnh đạo Nhà trường tiếp tục đưa “con thuyền” ĐH Đại Nam đến những thành tựu mới trong thời gian ngắn nhất.

Ban Truyền thông