07/04/2018

10109

Cảm nhận về Đại Nam University

Là một giảng viên tham gia giảng dạy tại trường Đại học Đại Nam từ những năm đầu tiên cũng như mọi người tôi có nhiều cảm xúc đặc biệt với mái trường đã gắn bó nhiều kỷ niệm trong 10 năm qua. Một khoảng thời gian chưa dài nhưng cũng vừa đủ để thấy rõ sự đổi mới, phát triển vững chắc của Nhà trường.
                                                      TS. Công Nghĩa Tụ - Viện Đào Tạo Sau Đại Học
Là một giảng viên tham gia giảng dạy tại trường Đại học Đại Nam từ những năm đầu tiên cũng như mọi người tôi có nhiều cảm xúc đặc biệt với mái trường đã gắn bó nhiều kỷ niệm trong 10 năm qua. Một khoảng thời gian chưa dài nhưng cũng vừa đủ để thấy rõ sự đổi mới, phát triển vững chắc của Nhà trường.
10 năm đối với một trường đại học là không dài nhưng với sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên và học viên; nhà trường đã từng bước xây dựng được thương hiệu và có tiếng nói uy tín trong khối các trường đại học đặc biệt là khối các trường đại học ngoài công lập.
Quả vậy, với triết lý: HỌC ĐỂ THAY ĐỔI, trước hết Ban Lãnh đạo trường đã có cách nhìn mới và có kế hoạch phù hợp xây dựng, phát triển và ổn định Trường qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động xã hội. Nhà trường đã đào tạo và gây dựng đội ngũ cán bộ khoa học trẻ biết kết hợp việc học tập toàn diện trong Nhà trường với những hoạt động thực tế ngoài xã hội để biến đổi mình ngày thêm hoàn thiện.
Đại Nam University như một gia đình lớn vận hành theo kỷ cương tình thương và trách nhiệm. Quan hệ giữa các thầy cô và học viên, sinh viên thân thiện, hài hòa. Nền nếp công việc trong Nhà trường ổn định trong tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau. Đây là sự điều hành có hiệu quả của Ban Lãnh đạo Nhà trường.
Có một nhà thơ đã viết:
Ngỡ biết đủ rồi/ Nhưng đó là ngày hôm qua…
Ngỡ đến đích rồi/ Nhưng đó cũng chỉ là ngày hôm qua.
Ngày hôm nay, chúng ta tự hào với những công việc mình đã làm, song ngày mai đang chờ đón Đại Nam University trong một chặng đường mới đầy thách thức. Với những gì đã đạt được với tâm huyết và sự quyết tâm, Đại Nam sẽ khẳng định mình trong bản đồ giáo dục Việt Nam.