11/10/2018

18774

Đội ngũ giảng viên

Sau hơn 1 thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường ĐH Đại Nam có sự chuyển biến vô cùng lớn về LƯỢNG và CHẤT trong đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu.

Sau hơn 1 thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường ĐH Đại Nam có sự chuyển biến vô cùng lớn về LƯỢNG và CHẤT trong đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu.

Nếu niên học đầu tiên 2007-2008, Nhà trường chỉ có 35 cán bộ, giảng viên cơ hữu thì đến nay con số này là 648 người với 360 giảng viên cơ hữu trong đó có 3 Giáo sư, 33 Phó Giáo sư, 87 Tiến sỹ, 201 Thạc sỹ tăng gấp 13 lần so với niên học đầu tiên.

Đặc biệt, cán bộ, giảng viên được đào tạo ở các nước có nền giáo dục phát triển như: Mỹ, Anh, Úc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… làm việc tại Đai Nam ngày càng tăng.