11/10/2018

17020

Đội ngũ giảng viên

Sau hơn 1 thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường ĐH Đại Nam có sự chuyển biến vô cùng lớn về LƯỢNG và CHẤT trong đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu.

Sau hơn 1 thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường ĐH Đại Nam có sự chuyển biến vô cùng lớn về LƯỢNG và CHẤT trong đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu.

Cụ thể: Nếu niên học đầu tiên 2007 -2008 chỉ có 35 Cán bộ và giảng viên cơ hữu thì tại thời điểm 8/2017 con số này là 450 người. Trong 304 giảng viên cơ hữu có 3 Giáo sư, 27 Phó Giáo sư, 87 Tiến sỹ, 130 Thạc sỹ, 91 Cử nhân, tăng 10 lần so với năm học đầu tiên. Nhiều cán bộ giảng viên được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp từ các nước phát triển như: Mỹ, Anh, Úc, Singapore,…