11/10/2018

17713

Đội ngũ giảng viên

Sau hơn 1 thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường ĐH Đại Nam có sự chuyển biến vô cùng lớn về LƯỢNG và CHẤT trong đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu.

Sau hơn 1 thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường ĐH Đại Nam có sự chuyển biến vô cùng lớn về LƯỢNG và CHẤT trong đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu.

Nếu niên học đầu tiên 2007 - 2008 chỉ có 35 cán bộ và giảng viên cơ hữu thì tại thời điểm 8/2020 con số này là 637 người, trong đó có 379 giảng viên bao gồm 32 giáo sư, phó giáo sư, 85 tiến sỹ, 228 thạc sỹ. Đặc biệt, nhiều cán bộ, giảng viên được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp từ các nước có nền giáo dục phát triển như: Mỹ, Anh, Úc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…