04/04/2022

13076

Sứ mệnh - Tầm nhìn của trường Đại học Đại Nam

- Sứ mệnh: “Đào tạo để người học ra trường có cuộc sống tốt và là công dân tốt”.

- Tầm nhìn: "Đến năm 2030, trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy hàng đầu trong khối các trường đại học tại Việt Nam, là lựa chọn đầu tiên của người học với các ngành đang đào tạo tại nhà trường.”

 

Trường Đại học Đại Nam