17/03/2021

606

Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Đại Nam – Địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Viện Đào tạo Sau đại học được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ các ngành: Luật kinh tế, Quản lý kinh tế, Tài chính - ngân hàng, kế toán và đào tạo, bồi dưỡng sau đại học các ngành, lĩnh vực khác.

Chương trình đào tạo của Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đại Nam theo định hướng ứng dụng, phù hợp với các chương trình đào tạo hiện đại ở trong nước và quốc tế. Học viên của Viện Đào tạo Sau đại học sẽ được trang bị những kiến thức tiến tiến mới về từng lĩnh vực chuyên môn và được huấn luyện để có khả năng giải quyết các vấn đề thực tế, có năng lực quản lý, lãnh đạo và điều hành hoạt động của tổ chức. Ở trình độ cao, người học sẽ trở thành những chuyên gia có trình độ chuyên môn giỏi, kiến thức khoa học chuyên sâu và khả năng hoạch định chính sách, quản trị chiến lược.

Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Đại Nam được thành lập từ năm 2013, đến nay đã có gần 1 500 học viên cao học. Nhiều người trong số những Thạc sỹ đã tốt nghiệp (hơn 1 000 người) đang đảm nhận các vị trí quản lý trọng yếu trong các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, hoặc đứng đầu các doanh nghiệp. Họ đã và đang phát huy tốt những kết quả của quá trình học tập tại Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Đại Nam, góp phần to lớn vào sự phồn thịnh chung của dân tộc Việt Nam.

Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Đại Nam có một đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ có bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy và thực tiễn quản lý, có kiến thức khoa học sâu, rộng. Hầu hết các giảng viên đều được đào tạo từ các Trường Đại học danh tiếng ở nước ngoài và đã hoặc đang giảng dạy tại các trường đại học lớn của Việt Nam.

Chương trình đào tạo Thạc sỹ các ngành: Luật kinh tế, Quản lý kinh tế, Tài chính - ngân hàng, Kế toán của Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Đại Nam được biên soạn kỹ lưỡng, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam. Các chương trình đào tạo của Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Đại Nam đã được Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Học viên tốt nghiệp sẽ đạt các chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, thái độ ý thức, năng lực thực tiễn. Không dừng lại ở việc đạt chuẩn giáo dục Quốc gia, Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Đại Nam đang vươn đến các chuẩn giáo dục của các nước trong khu vực và Quốc tế.

Học tập tại Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Đại Nam là một sự lựa chọn phù hợp của học viên, chúng tôi, Viện Đào tạo Sau đại học khẳng định sự tin cậy của học viên, đảm bảo uy tính và chất lượng.

Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Đại Nam

Địa chỉ: Số 56, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.557.7799 (máy lẻ: 251) 

Website:http://dainam.edu.vn/vi/vien-sau-dai-hoc

Email: sdh@dainam.edu.vn