25/09/2020

605

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ, đợt 2 năm 2020

Trường Đại học Đại Nam thông báo tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ, đợt 2 năm 2020 các ngành: Quản lý Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Luật Kinh tế.

[Download Thông báo Tuyển sinh : Tại đây]