27/04/2020

234

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 (đợt 1)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 (đợt 1) của Trường Đại học Đại Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  42704/TB-ĐN-SĐH

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

 

Căn cứ Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học Đại Nam thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 như sau:

1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

1.1. Chuyên ngành đào tạo:

          - Quản lý kinh tế                       Mã số: 8310110

          - Tài chính – Ngân hàng           Mã số: 8340201

          - Kế toán                                   Mã số: 8340301                    

1.2. Hình thức đào tạo: Chính qui

2. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

          Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành/chuyên ngành đào tạo phải có các điều kiện sau đây:

+ Về văn bằng:

          - Đã có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi. (Khác nhau không quá 10% về nội dung và khối lượng kiến thức theo chương trình của Trường Đại học Đại Nam).

          - Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi (khác nhau không quá 40% về nội dung và khối lượng kiến thức) phải học các môn học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Danh mục các môn học chuyển đổi được quy định tại Phụ lục kèm theo.

          - Người tốt nghiệp đại học ngành khác ngành đăng ký dự thi phải học các môn học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Danh mục các môn học chuyển đổi được quy định tại Phụ lục kèm theo.

          - Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

+ Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên)

+ Có đủ sức khỏe để học tập

+ Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường Đại học Đại Nam

3. NỘI DUNG THI TUYỂN

STT

Chuyên ngành

Môn cơ sở

Môn chuyên ngành

Môn ngoại ngữ

1

Quản lý kinh tế

Kinh tế học

Khoa học quản lý

Tiếng Anh dạng thức B1 Châu Âu

2

Tài chính Ngân hàng

Kinh tế học

Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại

Tiếng Anh dạng thức B1 Châu Âu

3

Kế toán

Kinh tế học

Kế toán tài chính

Tiếng Anh dạng thức B1 Châu Âu

Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh:

          - Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập bằng tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

          - Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh.

          - Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (phụ lục II, kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào  tạo) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào  tạo cho phép hoặc công nhận.

4. CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

4.1. Đối tượng ưu tiên:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

4.2 Chính sách ưu tiên:

          Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn chủ chốt ngành/chuyên ngành và 10 điểm cho môn tiếng Anh (thang điểm 100).

5. HỒ SƠ TUYỂN SINH:

Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan/chính quyền;

- Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);

- Bản sao Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng). Trường hợp thí sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học thì phải có bằng, bảng điểm trung cấp, cao đẳng kèm theo; Nếu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng, bảng điểm của văn bằng 1;

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên có công chứng (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khỏe (của Bệnh viện đa khoa hoặc Trung tâm y tế, không quá 3 tháng);

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh;

- 08 ảnh 4x6.

6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

+ Thời gian thi tuyển dự kiến: Ngày 27,28/06/2020

+ Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Đại Nam – Số 1, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

 

7. PHÁT HÀNH VÀ THU HỒ SƠ

- Hồ sơ dự thi phát hành và thu trực tiếp từ ngày 05/05/2020 – 10/06/2020 tại Viện Đào tạo Sau Đại học – Trường Đại học Đại Nam

Địa chỉ: Tầng 2 của tòa nhà số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Liên hệ:                 Ms Thơm (0988 532 959)

                              Ms Ngân (0968 505 039)

         

Ghi chú:

          - Khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh phải xem kỹ điều kiện được dự thi theo thông báo tuyển sinh của Trường. Hồ sơ dự thi nếu không được Hội đồng tuyển sinh của trường xét duyệt sẽ không hoàn trả hồ sơ và lệ phí đã nộp.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lương Cao Đông

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Phụ lục các học phần học bổ sung kiến thức theo mục 2.1.:

STT

Danh mục

Số lượng học phần học bổ sung

Tên các học phần

Số tín chỉ

1.      Đối với ngành Quản lý kinh tế

 

- Ngành đúng và phù hợp ngành Quản lý kinh tế
 

Không

Không

Không

 

- Ngành gần: Bằng cử nhân kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Hệ thống thông tin kinh tế và các bằng kỹ sư kinh tế các ngành

5 học phần

1. Quản trị học

3

2. Khoa học quản lý

3

3. Quản lý Nhà nước về kinh tế

3

4. Tài chính- tiền tệ

3

5. Kinh tế quốc tế

3

 

- Ngành khác ngành Quản lý kinh tế
 

9 học phần

1. Kinh tế vi mô

3

2. Kinh tế vĩ mô

3

3. Quản trị học  

3

4. Marketing 

3

5. Khoa học quản lý

3

6. Quản lý Nhà nước về kinh tế

3

7. Tài chính- tiền tệ

3

8. Kế toán tài chính    

3

9. Kinh tế quốc tế

3

2.      Đối với ngành Tài chính Ngân hàng

1

- Ngành đúng và phù hợp:
(Tài chính- Ngân hàng)

Không

Không

Không

2

- Ngành gần:
(Bằng cử nhân kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Hệ thống thông tin kinh tế và các bằng kỹ sư kinh tế các ngành)

5 học phần

1.    Lý thuyết tài chính

3

2.    Lý thuyết tiền tệ - ngân hàng

3

3. Tài chính doanh nghiệp

3

4. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

3

5. Phân tích tài chính doanh nghiệp

3

3.      Đối với ngành Kế toán

1

- Ngành đúng và phù hợp:
(Kế toán)

Không

Không

Không

2

Ngành gần:
(Bằng cử nhân kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh tế và các bằng kỹ sư kinh tế các ngành)

5 học phần

1.     Kế toán tài chính

3

2.     Kế toán quản trị

3

3.     Tài chính doanh nghiệp

3

4.     Lý thuyết kiểm toán      

3

5.     Phân tích tài chính

3