29/09/2020

159

Học viên và cựu học viên của Viện đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đại Nam

Tính từ năm 2013 đến tháng 9/2020, đã có hơn 1.600 học viên các ngành được đào tạo tại Viện, trong đó có khoảng hơn 1.200 người đã tốt nghiệp và trở thành mạng lưới cựu học viên đông đảo của Viện. Tỷ lệ học viên ngành Tài chính Ngân hàng và Quản lý Kinh tế đang chiếm tỷ trọng chính. Kể từ tháng 8/2020, ngành Luật Kinh tế bắt đầu được tuyển sinh ở Viện, hứa hẹn sẽ mang lại một kết quả đáng kể về số lượng học viên và cựu học viên trong tương lai.

HỌC VIÊN VÀ CỰU HỌC VIÊN CỦA VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

Viện đào tạo Sau Đại học, tiền thân là Khoa Sau đại học của Trường Đại học Đại Nam, được thành lập vào ngày 11/05/2013 căn cứ theo Quyết định số 138/QĐ-ĐN của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ngay trong năm đầu thành lập, Viện đã bắt đầu đào tạo thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Hai năm tiếp sau đó, Viện tiếp tục mở rộng ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ra các chuyên ngành Kế toán và Quản lý Kinh tế. Đến năm 2020, sau 07 năm hoạt động, Viện tiếp tục được mở thêm mã ngành đạo tạo mới ở bậc thạc sĩ, ngành Luật Kinh tế.

Tính từ năm 2013 đến tháng 9/2020, đã có hơn 1.600 học viên các ngành được đào tạo tại Viện, trong đó có khoảng hơn 1.200 người đã tốt nghiệp và trở thành mạng lưới cựu học viên đông đảo của Viện. Tỷ lệ học viên ngành Tài chính Ngân hàng và Quản lý Kinh tế đang chiếm tỷ trọng chính. Kể từ tháng 8/2020, ngành Luật Kinh tế bắt đầu được tuyển sinh ở Viện, hứa hẹn sẽ mang lại một kết quả đáng kể về số lượng học viên và cựu học viên trong tương lai.

 Học viên và cựu học viên của Viện đến chủ yếu từ Hà Nội và một số tỉnh lớn của 03 miền Bắc – Trung – Nam Việt Nam. Các cựu học viên của Viện sau khi tốt nghiệp luôn không ngừng kiến tạo ảnh hưởng ở các vị trí quan trọng các cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học, khu vực tài chính ngân hàng, doanh nghiệp tư nhân, các công ty đa quốc gia và tổ chức phi lợi nhuận.


Tầm ảnh hưởng của các cựu học viên đặc biệt quan trọng với Viện trong việc hợp tác đào tạo thực tế, tuyển sinh và tuyển dụng nhân sự chất lượng cao. Ngoài ra, cựu học viên của Viện còn giúp mang đến cho sinh viên các khoa khác trong nhà trường những cơ hội thực tập hoặc cơ hội việc làm phù hợp. Đây là một mạng lưới bền chặt và là tài sản quý báu của Viện đào tạo Sau đại học nói riêng và Trường Đại học Đại Nam nói chung cũng như các thành viên trong cộng đồng cựu học viên DNU-Alumni trong suốt quá trình học tập và công tác ở mọi miền đất nước.