06/08/2020

4509

Giới thiệu về Viện Đào tạo Sau đại học

Viện đào tạo Sau Đại học, tiền thân là Khoa Sau đại học của Trường Đại học Đại Nam, được thành lập vào ngày 11/05/2013 căn cứ theo Quyết định số 138/QĐ-ĐN của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

I. Quá trình phát triển

Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, Viện đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Đại Nam đã trải qua những dấu mốc quan trọng:

- 05/2013: Thành lập Khoa Sau đại học, Trường Đại học Đại Nam theo Quyết định số Quyết định số 138/QĐ - ĐN ngày 11/05/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- 10/2013: Bắt đầu tuyển sinh và đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng, trình độ Thạc sĩ theo Quyết định số 4446/QĐ-BGDĐT ngày 04/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 11/2014: Bắt đầu tuyển sinh và đào tạo ngành Kế toán, trình độ Thạc sĩ theo Quyết định số 5372/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 09/2015: Bắt đầu tuyển sinh và đào tạo ngành Quản lý Kinh tế, trình độ Thạc sĩ theo Quyết định số 3777/QĐ-BGDĐT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 02/2016: Đổi tên thành Viện đào tạo Sau đại học theo quyết định số 75/QĐ-ĐN ngày 25/02/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- 11/2016: Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 5151/ QĐ-BGDĐT ngày 16/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường Đại học Đại Nam.

- 2016: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015- 2016
- 10/2017: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1514/QĐ-TTg ngày 10/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Đại học Đại Nam.

- 8/2020: Bắt đầu tuyển sinh và đào tạo ngành Luật Kinh tế, trình độ Thạc sĩ theo Quyết định số 5372/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tính tới 8/2020, Viện đã và đang đào tạo được gần 1400 học viên ở 03 ngành Tài chính Ngân hàng, Quản lý kinh tế và Kế toán và bắt đầu tuyển sinh ngành Luật Kinh tế. Tổng số học viên đã tốt nghiệp và được cấp bằng là gần 1000 người. Phần lớn học viên của Viện đang công tác tại các Ngân hàng, các đơn vị hành chính nhà nước (thuế, hải quan v.v) và các doanh nghiệp. Sau khi học tập và tốt nghiệp các chương trình đào tạo, các học viên đều đánh giá nội dung đào tạo và luận văn Thạc sĩ rất thiết thực, gắn liền với công việc mà học viên đang làm việc, hỗ trợ giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình tác nghiệp của học viên và của đơn vị.

II. Chức năng nhiệm vụ

Viện đào tạo Sau đại học có những chức năng, nhiệm vụ sau:

- Tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu nhà trường về chiến lược phát triển đào tạo Sau Đại học
 - Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển bền vững hoạt động đào tạo Sau Đại học của trường
 - Tổ chức công tác tuyển sinh, triển khai và quản lý hoạt động đào tạo Sau Đại học theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định nội bộ về đào tạo Sau Đại học của trường
- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động theo kế hoạch chung của trường

III. Bộ máy tổ chức

Hội đồng khoa học và đội ngũ lãnh đạo, giảng viên của Viện là các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học các chuyên ngành liên quan giúp cho quá trình học tập của học viên đạt được nhiều hiệu quả.

Các cán bộ của Viện là những người đã gắn bó với nhà trường và đơn vị từ những ngày đầu tiên, có kinh nghiệm lâu năm trong tổ chức quản lý đào tạo, có thái độ làm việc nhiệt tình, chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng hỗ trợ cho học viên có được một môi trường học tập tốt nhất.

Danh sách đội ngũ giảng viên, cán bộ của Viện được cập nhật TẠI ĐÂY.

IV. Liên hệ

Viện đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đại Nam:

- Địa chỉ: Tầng 2, số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 024.35577799 (ext. 251)

- Hotline: 096.192.1269