30/05/2019

5750

Thông báo lễ phát bằng cho học viên hệ cao học tốt nghiệp năm 2019 - Đợt 2

Ngày 9/6/2019, Trường ĐH Đại Nam tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp hệ cao học năm 2019, đợt 2 tại Hội trường lớn, Phú Lãm - Hà Đông.