16/03/2020

662

Thông báo: DNU tặng gel rửa tay sát khuẩn cho CB, GV, NV và các khu dân cư, cơ quan hành chính

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới; Căn cứ vào chủ trương của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc Chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid -19; Xét đề nghị của Ban giám hiệu, chủ tịch hội đồng quản trị quyết định giao khoa Dược pha chế Gel rửa tay, sát khuẩn theo công thức của WHO để nhà trường phát tặng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và một số các khu dân cư, cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố có nhu cầu giúp đỡ, Ban Giám hiệu trường Đại học Đại Nam thông báo kế hoạch tặng Gel rửa tay sát khuẩn cụ thể như sau:
Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới; Căn cứ vào chủ trương của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc Chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid -19; Xét đề nghị của Ban giám hiệu, chủ tịch hội đồng quản trị quyết định giao khoa Dược pha chế Gel rửa tay, sát khuẩn theo công thức của WHO để nhà trường phát tặng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và một số các khu dân cư, cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố có nhu cầu giúp đỡ, Ban Giám hiệu trường Đại học Đại Nam thông báo kế hoạch tặng Gel rửa tay sát khuẩn cụ thể như sau:

Tặng 01 chai Gel rửa tay, sát khuẩn 250ml cho mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên. Phòng Hành Chính Quản trị căn cứ danh sách CBGVNV tổ chức phát theo qui định.

 
1. Lịch phát tặng cán bộ, giảng viên, nhân viên:
  • Đợt 1: Phòng Hành chính quản trị phát trực tiếp cho cán bộ, giảng viên tham gia chương trình tập huấn “Hướng dẫn sử dụng các công cụ dạy trực tuyến” chiều ngày 17/03/2020.
  • Đơt 2: Các cán bộ, giảng viên, nhân viên còn lại nhận trực tiếp tại phòng Hành chính quản trị từ ngày 18-20/3/2020.
  1. Tặng các khu dân cư và đơn vị hành chính:
  • Phường Phú Lương, Phường Phú Lãm, Phường Mộ Lao, Phường Thanh Xuân Trung;
  • Ban phòng chống dịch bệnh quận Hà Đông;
  • Bộ Giáo dục Đào tạo;
  • Ban quản lý Chung cư EuroLand;
  • Công ty Cổ phần TSQ;
Trân trọng!