26/02/2019

8003

Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Số: 22601/TSCN - ĐN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019
 
  
THÔNG BÁO
CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC
 
 1/ Căn cứ Luật Dược ngày 6/4/2016 và Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 05 năm 2017­­; Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2018;
2/ Căn cứ vào sự chấp thuận của Sở Y tế Hà Nội đồng ý để trường Đại học Đại Nam là cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược;
Trường Đại học Đại Nam thông báo liên tục chiêu sinh lớp Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược:
1/ Đối tượng:
Dược sĩ Đại học, Dược sĩ Cao đẳng và Dược sĩ Trung cấp hành nghề Dược phạm vi Bán lẻ, Bán buôn thuốc tại địa bàn Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

2/ Nội dung và thời gian đào tạo:
- Nội dung đào tạo:
   + Kiến thức chuyên ngành;
   + Pháp luật và quản lý chuyên môn về Dược.
- Thời gian đào tạo:
   + Tổng thời gian đào tạo: 8h
   + Tập trung lên lớp vào các ngày Thứ 7 hoặc Chủ nhật.
3/ Hồ sơ bao gồm:
- Phiếu đăng ký (theo mẫu);
- Bản công chứng Chứng chỉ hành nghề Dược;
- Bản photo CMND;
- 03 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm chụp trên nền trắng, trong thời gian không quá 06 tháng (ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh tại mặt đằng sau mỗi ảnh).
4/ Học phí:
- Thu khi nhập học
- Mức thu cụ thể: 600.000 VNĐ/học viên (Sáu trăm nghìn đồng chẵn). 

5/ Kế hoạch nhận hồ sơ và khai giảng:
- Thời gian nhận hồ sơ: liên tục nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần
- Ngày tập trung học trong tháng 3 năm 2019: Thứ 7 ngày 30/03/2019
- Các lớp Đào tạo cập nhật sẽ liên tục được khai giảng vào Thứ 7 - tuần cuối cùng của các tháng khi số lượng học viên đăng ký đủ lớp học.
6/ Địa điểm nhận hồ sơ:
Đăng ký trực tiếp:
Khoa Dược - Trường Đại học Đại Nam (Phòng 507, tầng 5)
Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0971.835.599
Hoặc:   Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Đại Nam
Số 56 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline: 0971.825.599
Đăng ký trực tuyến: tại website www.dainam.edu.vnHọc viên nộp hồ sơ khi nhập học.
 
 
 
Nơi nhận:
Sở Y tế HN;
- Hiệp hội Dược học Thành phố Hà Nội;
- Lưu HCQT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
(đã ký
 
 
TS. Phạm Văn Nguyện