02/10/2017

10465

Thông báo: Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường (14/11/2007 – 14/11/2017)

Thông báo: Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường (14/11/2007 – 14/11/2017)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Số: 164 /TB-ĐN
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                
Hà Nội, ngày 18 tháng 09  năm 2017
 
 
 
THÔNG BÁO
V/v Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường
(14/11/2007 – 14/11/2017)
I.  MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường (14/11/2007 – 14/11/2017), ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học mới.
-  Tạo môi trường sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vui tươi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.
2. Yêu cầu
- Thu hút được đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia.
-  Các hoạt động phong trào phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn, hiệu quả và mang tính giáo dục cao.
II.   ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
- Cán bộ, giảng viên và nhân viên toàn trường.
- Đoàn viên, Sinh viên hệ chính quy toàn trường.
- Cán bộ, giảng viên, sinh viên đã từng công tác và học tập tại trường.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Thời gian: Ngày 13 và 14 tháng 11 năm 2017
2. Địa điểm: Sân trường ĐH Đại Nam - Cơ sở Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.
3. Nội dung chương trình:

Ngày Thời gian Hoạt động
05/2017 đến 11/2017   Cuộc thi sáng tác kịch bản và làm clip "Ký ức giảng đường Đại học"
Chủ Nhật
12/11/2017
12h00 – 18h00 - Đơn vị cung cấp bàn giao gian trại cho BTC
- BTC bàn giao trại cho các khoa
Thứ Hai
13/11/2017
08h00 – 12h00 - Dựng trại, trang trí trại
- Tổ chức bán hàng tại các gian trại
- BGK sơ duyệt gian trại các khoa
14h00 – 18h00 Chung kết giải Bóng đá Nam và Bóng đá Nữ Đại Nam 2017
18h00 – 22h00 Chung kết Cuộc thi
“Sinh viên thanh lịch DNU 2017”
Thứ Ba
14/11/2017
08h00 – 10h00 Lễ meeting Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường
10h00 – 11h00 Triển lãm ảnh “Thầy và trò – 10 năm nhìn lại”
14h00 – 17h00 Nhảy Flashmob; Kéo co; BGK chấm trại
18h00 – 22h00 Thi văn nghệ chào mừng 10 năm thành lập trường
Giao lưu với ca sỹ nổi tiếng
Trao giải và Bế mạc chuỗi chương trình
(Kế hoạch chi tiết từng hạng mục ở file đính kèm)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Về phía Ban phong trào: Thành lập các tiểu ban phụ trách công việc, cụ thể như sau:

TT Nội dung công việc Cán bộ
phụ trách chính
Chức danh Đơn vị hỗ trợ
1 Phụ trách chung Đ/c Nguyễn Thị Thúy Bí thư Đoàn trường  
2 Tiểu ban Hội trại truyền thống và Hội chợ sinh viên Đ/c Phùng Thanh Long Phó Bí thư Khoa Xây dựng – Kiến trúc
3 Tiểu ban Cuộc thi Sinh viên thanh lịch DNU 2017 Đ/c Phạm Hồng Đức
 
Phó Bí thư
 
Khoa QHCC
4 Tiểu ban Cuộc thi văn nghệ, Lễ meeting chào mừng Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
 
Phó Bí thư
 
Khoa Luật
 
5 Tiểu ban Giải bóng đá Đại Nam 2017 Đ/c Vũ Đặng Tuấn Anh
 
Phó Bí thư
 
Khoa QTKD
6 Tiểu ban triển lãm ảnh “Thầy và trò – 10 năm nhìn lại” Đ/c Phạm Trần Thu Hà
 
Phó Bí thư
 
Ban truyền thông
7 Tiểu ban Cuộc thi sáng tác kịch bản và làm clip “Ký ức giảng đường Đại học” Đ/c Nguyễn T. Kim Oanh
 
UV BTV
 
Khoa Ngoại ngữ
8 Tiểu ban Kéo co, Nhảy Flashmob, Đốt lửa trại Đ/c Vũ Đặng Tuấn Anh Phó Bí thư Khoa Chính trị
9 Đội văn nghệ cán bộ, giảng viên Đ/c Nguyễn Thị Thanh Xuân Khoa Kế toán  
 
2. Về phía các Khoa
- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình đến 100% sinh viên trong khoa.
- Huy động 100% sinh viên tham gia các hoạt động.
- Phân công cán bộ phụ trách các hoạt động.
- Theo dõi và đôn đốc cán bộ, giảng viên và sinh viên triển khai các công việc theo đúng kế hoạch đã đề ra.
3. Về phía phòng Quản lý sinh viên
- Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, đôn đốc và hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình tham gia hoạt động.
- Hỗ trợ BTC trong suốt quá trình diễn ra chương trình.
4. Về phía phòng Hành chính quản trị
- Đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường để chuỗi chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.
5. Về phía phòng Tài chính – Kế toán
- Tư vấn và tạo điều kiện về kinh phí hoạt động cho các tiểu ban phong trào.
Mọi thông tin liên hệ xin vui lòng gửi về địa chỉ email doanthanhnien@dainam.edu.vn  hoặc liên hệ trực tiếp các đồng chí thường trực Văn phòng Đoàn trường.
-          Cơ sở Vũ Trọng Phụng: Đ/c Phạm Hồng Đức – Phó Bí thư  0966.668.087
-          Cơ sở Phú Lãm: Đ/c Vũ Đặng Tuấn Anh – Phó Bí thư 01668.23.9495

          Trân trọng!
 
Nơi nhận:
HĐQT (để báo cáo);
BGH (để báo cáo);
Các đơn vị;
Lưu: VP.
 
 

TM. BAN PHONG TRÀO
P.TRƯỞNG BAN
 
      (Đã ký)
 
CAO THỊ HÒA