20/04/2019

4743

Những cách nói thay thế 'far away'

"In the middle of nowhere" là một trong những cách dùng để mô tả nơi nào đó rất xa xôi, hẻo lánh.

"In the middle of nowhere" là một trong những cách dùng để mô tả nơi nào đó rất xa xôi, hẻo lánh.
 


 

Theo Vnexpress