11/04/2016

39377

Hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Đại Nam

Kể từ khi thành lập, lãnh đạo nhà trường luôn coi trong việc phát triển hợp tác quốc tế, coi đây là một trong những  động lực chính tạo sự bứt phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường. Trường Đại học Đại Nam luôn nỗ lực phát triển mối quan hệ với các tổ chức khoa học và giáo dục có uy tín trên thế giới, cũng như với các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài trên quan phát triển hợp tác lâu dài, tin cậy, đôi bên cùng có lợi. Hình thức hợp tác của Trường với các đối tác quốc tế rất đa dạng như hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo quốc tế chương trình đại học và sau đại học, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên và cán bộ... Qua các hình thức hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, hàng năm, Trường Đại học Đại Nam đã cử nhiều đoàn đại biểu cán bộ, giảng viên và sinh đi học tập, trao đổi kiến thức, tham gia các hội nghị, hội thảo cũng như đón tiếp các đoàn đại biểu của đối tác từ khắp nơi trên thế giới. 

Đến nay, hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Đại Nam đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng khẳng định uy tín, thương hiệu và vị thế đại học Trường Đại học Đại Nam trong hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế. 
 

 

Ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác với Công ty Nghiên cứu & Tư vấn BIOCORE, Anh Quốc


Thảo luận chương trình hợp tác giáo dục với Đại học Khoa học & Công Nghệ Nam Đài, Đài Loan


Ký kết Hiệp định hợp tác với Tổ chức JLAN, Nhật Bản


Ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học GTVT Kuala Lumpur, Malaysia