12/04/2019

5628

Em vẫn làm sóng biếc!

Lan Anh yêu quí! Những gì thầy cô và các bạn gom góp cho em, hãy mang theo sang một hành trình mới nhé! Nơi ấy, sẽ chỉ là Trời xanh - Mây trắng và Nắng vàng.

Em vẫn làm sóng biếc!

Em vẫn là sóng biếc
Xanh mãi tuổi hai mươi
Đưa mình theo làn gió
Cùng với nắng vui cười...

Lan Anh yêu quí! Những gì thầy cô và các bạn gom góp cho em, hãy mang theo sang một hành trình mới nhé! Nơi ấy, sẽ chỉ là Trời xanh, Mây trắng và Nắng vàng.

Vĩnh biệt em!