26/02/2016

579

Phòng Đào tạo

  • Địa chỉ           : Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại      : (024) 35577799 – Máy lẻ: 217

1. Chức năng

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo các hệ Đại học và Cao đẳng chính quy của trường Đại học Đại Nam. Quản lý hồ sơ sinh viên, học viên của Trường Đại học Đại Nam.

2. Nhiệm vụ

  • Lập kế hoạch nghiên cứu, phát triển đào tạo các hệ chính quy.
  • Phối hợp với các đơn vị trong nhà Trường tham mưu cho Hiệu trưởng về việc soạn thảo hồ sơ xin mở ngành đào tạo mới, chỉ tiêu đào tạo. Xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu học tập cho các hệ đào tạo chính quy của Trường Đại học Đại Nam.
  • Phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo, thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT, chuyên trách công tác hồ sơ tuyển sinh, tổ chức ôn tập và phục vụ tuyển sinh, đề xuất thành lập “Hội đồng tuyển sinh”, các ban thuộc Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp và các ban thuộc Hội đồng thi tốt nghiệp.
  • Quản lý chương trình đào tạo cho tất cả các ngành, hệ đào tạo chính quy.
  • Thực hiện điều phối giảng đường, phòng học, phòng thực hành theo thời khóa biểu cho các đơn vị đào tạo của Trường Đại học Đại Nam.
  • Đối chiếu xác nhận giờ giảng của hệ chính quy cho các đơn vị đào tạo và Giảng viên giảng dạy cho các hệ này, đề xuất thanh toán tiền giảng cho Giảng viên.
  • Cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận kết quả học tập, thẻ Sinh viên, chứng nhận cho Sinh viên và các giấy tờ liên quan đến học tập của Sinh viên đang theo học theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường Đại học Đại Nam.
  • Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và báo cáo kịp thời về công tác đào tạo các hệ chính quy theo quy định chung.