(024) 35577799
Tiếng Việt

Văn bản NCKH&HTQT

Cập nhật: 06/09/2019
Lượt xem: 9.155
Số TT Số kí hiệu Ngày
 ban hành
Trích yếu File đính kèm
NCKH&HTQT
1 78/QĐ-ĐN-NCKH 08/06/2011 Quyết định về việc ban hành Quy định về nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
2 148/QĐ-ĐN 01/03/2013 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nghiên cứu Khoa học của sinh viên Trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
3 107/QĐ-ĐN 26/03/2013 Quyết định về việc quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
4 100/KH-ĐN 04/9/2014 Kế hoạch Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế năm học 2014-2015 Tải tệp tin
5 76/KH-ĐN 10/9/2015 Kế hoạch Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế năm học 2015-2016 Tải tệp tin
6 1285/QĐ-ĐN 25/12/2015 Quy định Hợp tác quốc tế tại trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
7   2015 Báo cáo hoạt động NCKH&HTQT năm 2014-2015 Tải tệp tin
8 148/KH-ĐN 20/9/2016 Kế hoạch Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế năm học 2016-2017 Tải tệp tin
9   2016 Báo cáo hoạt động NCKH&HTQT năm 2015-2016 Tải tệp tin
10   2016 Báo cáo hoạt động NCKH&HTQT năm 2015-2016 Tải tệp tin
11 126/QĐ-ĐN 16/02/2017 Quyết định về việc ban hành quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
12   05/08/2017 Kế hoạch chiến lược nghiên cứu khoa học và hợp tác quôc tê đến năm 2025, tầm nhìn 2030 Tải tệp tin
13 2055/KH-ĐN 29/9/2017 Kế hoạch Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế năm học 2017-2018 Tải tệp tin
14   2017 Báo cáo hoạt động NCKH&HTQT năm 2016-2017 Tải tệp tin
15 2756/QD-ĐN 21/12/2017 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn thực thi đạo đức trong nghiên cứu khoa học ở trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
16 2833/QĐ-ĐN 24/12/2017 Ban hành Quy định sở hữu trí tuệ trong trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
17 1685/QĐ-ĐN 06/9/2018 Quy định Hợp tác quốc tế tại trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
18   2018 Báo cáo hoạt động NCKH&HTQT năm 2017-2018 Tải tệp tin
19 83001/kH-ĐN 30/08/2018 Kế hoạch Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế năm học 2018-2019 Tải tệp tin
20 2218/QĐ-ĐN 25/12/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định về tài trợ các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin

Tin tức mới nhất

Xem tất cả
Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png