(024) 35577799
Tiếng Việt

Tin tức mới nhất

Xem tất cả
  • Ba bài thuốc “Xuân dược” vua Càn Long hay dùng
    Ba bài thuốc “Xuân dược” vua Càn Long hay dùng

    Càn Long tên húy là “Ái Tân Giác Ma Hoàng Lịch”, sinh năm 1711, mất năm 1779, thọ 89 tuổi, là hoàng tử thứ tư của Ung Chính. Càn Long có 3 hoàng hậu (Phú Sát Thị, Ô Lạt Na Lạp Thị và Ngụy Giai Thị), 11 Quý Phi, 6 Tần và 19 Thị Thiếp. Sinh được 17 Hoàng Tử và 10 Hoàng Nữ.

  • Bèo cũng là cây thuốc
    Bèo cũng là cây thuốc
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png