(024) 35577799
Tiếng Việt

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA

Cập nhật: 13/04/2018
Lượt xem: 1.787

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Trường Đại học Đại Nam           

 
 
 


MẪU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Hà Nội, ngày  29  tháng  3    năm 2018
 
 

 

BÁO CÁO
THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC
TUYỂN SINH ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2018

 
Ký hiệu: DDN
Tên đơn vị: Trường Đại học Đại Nam
Địa chỉ website của đơn vị: www.dainam.edu.vn
 

STT Họ và tên Chức danh, chức vụ Điện thoại Email
1 Đỗ Thu Hương Phó phòng Đào tạo 01239119978 huongdt@dainam.edu.vn
2 Lê Ngọc Thắng Phó phòng Tuyển sinh 0978981315 thangln@dainam.edu.vn

 
 

 Người báo cáo
 
 HIỆU TRƯỞNG
 
 

 

     Đỗ Thu Hương                                 Lương Cao Đông
 
 
 
 Tải mẫu đơn xét tuyển năm 2018: Tại Đây
 
 
 
 

Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png