(024) 35577799
Tiếng Việt

THÔNG BÁO

Cập nhật: 14/08/2019
Lượt xem: 2.937

ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

PHÒNG NCKH&HTQT

­­

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

                     Hà Nội, ngày 04 tháng 8  năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến cán bộ giảng viên

 về bổ sung quy định quản lý hoạt động hợp tác quốc tế năm học 2017-2018

Kính gửi:     Hội đồng chủ tịch

Ban Giám hiệu

Các đơn vị Phòng/Khoa/Viện/Trung tâm

          Nhằm hỗ trợ công bổ sung các quy định trong Quy định quản lý hoạt động hợp tác quốc tế năm học 2017-2018, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế kính mời Thầy/Cô đống góp ý kiến để Phòng có thêm thông tin nhằm bổ sung những quy định mới phát triển hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường hiệu quả hơn nữa.

          Những ý kiến tư vấn của Thầy/Cô góp phần nâng cao hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế. Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Quý Thầy/Cô.

Mọi ý kiến tư vấn, đóng gớp xin gửi vào địa chỉ email: p.nckh.htqt@dainam.edu.vn

Thời hạn đóng góp ý kiến: Từ ngày 05/8/2017 đến hết ngày 31/8/2017

Trân trọng!

TRƯỞNG PHÒNG NCKH&HTQT

 

đã ký

 

ThS. Nguyễn Việt Anh


Tin tức mới nhất

Xem tất cả
Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png