(024) 35577799
Tiếng Việt

Thông báo: Tổ chức thi lần 1 môn Nguyên lý Mác-Lê Nin và TOEIC điều kiện tốt nghiệp 2018

Cập nhật: 07/03/2018
Lượt xem: 1.780

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

                    Số: 35 /TB -ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

                             Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

                  

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi lần 1 môn Nguyên lý Mác-Lê Nin và TOEIC điều kiện tốt nghiệp

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi chi tiết lần 1, học phần Nguyên lý Mác – Lê Nin và TOEIC điều kiện tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa 7 (ngành Dược học, Xây dựng, Kiến trúc) và khóa 8, hệ Đại học chính quy như sau:

1.      Thời gian:

TT

MÔN

NGÀY THI

THỜI GIAN

NGÀNH

PHÒNG

1

NGUYÊN LÝ MÁC- LÊNIN

02/02/2018

08h00-10h00

Dược học

501;502;503;504;

505;601;602

Kiến trúc

605

Xây dựng dân dụng & CN

14h00-16h00

Tài chính doanh nghiệp

601; 602

Ngân hàng thương mại

605

Kế toán

501; 502; 503;

Quản trị kinh doanh

504; 505

Tiếng Anh thương mại

308

Quan hệ công chúng

305; 306

Công nghệ thông tin

307; 309

2

TOEIC

09/03/2017

 

07h30-09h30

 

Tài chính ngân hàng

Tiếng Anh thương mại

PM 701&

PM 703

 

09h40-11h40

 

Kế toán

 

13h30-15h30

 

Quản trị kinh doanh

Quan hệ công chúng

 

15h40-17h40

 

Công nghệ thông tin
Xây dựng dân dụng & CN
Kiến trúc

10/03/2017

Từ 07h30

Dược học

Danh sách cụ thể theo phòng thi, sinh viên xem tại Bảng tin Đào tạo trước ngày thi 1 ngày.

2.      Địa điểm: Cơ sở Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội.

3.      Điều kiện TN

-           Các sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra TOEIC

+ Khối Kỹ thuật 400 điểm

+ Khối Kinh tế 450 điểm

+ Khối Tiếng Anh chuyên ngữ 550 điểm

-           Các sinh viên có điểm Nguyên lý Mác-LêNin 5.0

Lưu ý: Sinh viên trả nợ môn phải đến đăng ký dự thi tại phòng Đào tạo:

-       Đăng ký môn Nguyên lý Mác-Lê Nin (ĐKTN) trước ngày 31/01/2018.

-       Đăng ký môn TOEIC (ĐKTN) trước ngày 07/03/2018.          

          Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên sẽ không được dự thi.

Nơi nhận:

-       Ban Giám hiệu (để báo cáo);

-       Như trên (để thực hiện);

-       Lưu P.ĐT, P.HCQT.


                   

      T/L. HIỆU TRƯỞNG

          P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                (Đã ký)     
 

            ThS. Phạm Văn Minh

 


Tin tức mới nhất

Xem tất cả
Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png