(024) 35577799
Tiếng Việt

Thông báo: Lịch thi lần 2 môn NLCB chủ nghĩa Mác và TOEIC điều kiện tốt nghiệp năm học 2017-2018

Cập nhật: 16/05/2018
Lượt xem: 2.167
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 
               Số:  162 /TB -ĐN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
                  Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2018
                  
 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức thi lần 2 môn NLCB chủ nghĩa Mác và TOEIC điều kiện tốt nghiệp
 
-         Căn cứ thông báo số 149/TB-ĐN về việc tổ chức thi lần 2 môn điều kiện tốt nghiệp TOEIC và NLCB chủ nghĩa Mác của Hiệu trưởng trường Đại Nam.
-         Căn cứ vào tình hình thực tế.

           Phòng Đào tạo thông báo lịch thi chi tiết lần 2, học phần NLCB chủ nghĩa Mác và TOEIC điều kiện tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa 7 (các ngành Dược học, Xây dựng, Kiến trúc) và khóa 8(các ngành còn lại), hệ Đại học chính quy như sau:
1.      Thời gian:

TT MÔN NGÀY THI THỜI GIAN NGÀNH PHÒNG THI
1 NLCB chủ nghĩa Mác 25/05/2018 14h00-16h00 Dược học
Kiến trúc
Xây dựng dân dụng & CN
501
Tài chính doanh nghiệp
Ngân hàng thương mại
Kế toán
Quan hệ công chúng
502
Quản trị kinh doanh
Tiếng Anh thương mại
Công nghệ thông tin
503
2 TOEIC 26/05/2018 07h30-09h30 Quản trị kinh doanh
Tiếng Anh thương mại
Công nghệ thông tin
PM 701
Tài chính doanh nghiệp
Ngân hàng thương mại
Kiến trúc
Xây dựng dân dụng & CN
PM 703
09h40-11h40 Kế toán
PM 701 &
PM 703
13h30-15h30 Dược học
Quan hệ công chúng
PM 701 &
PM 703
 
Danh sách cụ thể theo phòng thi, sinh viên xem tại Bảng tin Đào tạo trước ngày thi 1 ngày.
2.      Địa điểm: Cơ sở Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội.

3.      Điều kiện TN
-           Các sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra TOEIC
+ Khối Kỹ thuật và khối Sức khỏe 400 điểm
+ Khối Kinh tế và Quan hệ công chúng 450 điểm
+ Khối Tiếng Anh chuyên ngữ 550 điểm
-           Các sinh viên có điểm môn NLCB chủ nghĩa Mác 5.0
Lưu ý: Sinh viên trả nợ môn phải đến nộp lệ phí thi tại phòng Tài chính – Kế toán và đăng ký dự thi tại phòng Đào tạo trước ngày 22/05/2018.
 Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên và biên lai đóng lệ phí thi lại khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, không có biên lai sinh viên sẽ không được dự thi.


Nơi nhận:
-       Ban Giám hiệu (để báo cáo);
-       Như trên (để thực hiện);
-       Lưu P.ĐT, P.HCQT.
 
                       TL. HIỆU TRƯỞNG
                       P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
  
                  (Đã ký)

                     ThS. Phạm Văn Minh
 

Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png