(024) 35577799
Tiếng Việt

Thông báo: Kế hoạch triển khai Trại huấn luyện KNM1 cho sinh viên khóa 12, hệ Đại học chính quy

Cập nhật: 02/11/2018
Lượt xem: 5.562

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

Số: 309/ĐN, TB - QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

                      Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

V/v triển khai Trại huấn luyện KNM1 cho sinh viên khóa 12 chính quy

 

Kính gửi: Trưởng các Khoa, Phòng

-         Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập học phần KNM1 cho sinh viên hệ chính quy khóa 12 đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

-         Căn cứ tờ trình về việc thực hiện giảng dạy KNM1 và trại huấn luyện KNM1 đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt ngày 20/09/2015.
 

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo tới các đơn vị kế hoạch triển khai trại huấn luyện KNM 1 cho sinh viên K12 như sau:

1. Thời gian và chia lớp thực hiện

TT

Ngày tháng năm

Lớp

Số lượng sinh viên

Trại

1

Thứ 7

Ngày 10/11/2018

Dược 12 - 04

CNTT 12 - 01

Dược 12 - 06

ĐD 12 - 01

57+57+59+65 = 238

 

 

Trại 1

2

Chủ nhật

Ngày 11/11/2018

Dược 12 - 01

QTKD 12 - 01

TA 12 – 01

TCNH12 - 01

Dược 12 - 03

57+51+77+31+58 = 274

 

 

Trại 2

3

Thứ 4

Ngày 14/11/2018

Dược 12 - 05

TT 12 - 01

KT 12 - 01

QTDL 12 - 02

60+77+79+53=269

 

Trại 3

4

Thứ 7

Ngày 17/11/2018

LKT 12 - 01

QTDL 12 - 01

Dược 12 - 08

XD 12 - 01

QTKD 12 - 02

74+67+61+16+54=272

 

 

 

Trại 4

5

Chủ nhật

Ngày 18/11/2018

QTDL 12 - 03

QHCC12 – 01

CNTT 12 – 02

Dược 12 - 03

Dược 12 – 07

KTR 12 - 01

72+50+25+58+58+22=285

 

 

Trại 5

2.  Nội dung

Trại KNM1 sẽ được thực hiện trong 1 ngày. Thời gian bắt từ 07h30 và kết thúc 21h00 cùng ngày. Cụ thể như sau:

TT

Buổi

Nội dung

Địa điểm

Ghi chú

1

Buổi 1

Từ 07h30 – 11h30

Hoạt động trong nhà

Hội trường lớn

Phú Lãm

 

2

Buổi 2

Từ 13h30 – 17h00

Teambuilding

Xung quanh sân trường Phú Lãm

 

3

Buổi 3

Từ 18h00 – 21h00

Chương trình trải nghiệm cảm xúc và Tổng kết trại

Hội trường lớn

Phú Lãm

 

 

 

3. Thành phần

- 3 giảng viên giảng dạy KNM 1 và 2 giảng viên khác hỗ trợ.

- Toàn bộ sinh viên K12 và sinh viên chính quy các khóa học ghép KNM 1.

4.  Yêu cầu:

- Sinh viên mặc trang phục thoải mái, dễ vận động (nữ không mặc váy), có thể mang thêm quần áo dự phòng vì vận động nhiều ra mồ hôi.

- Sinh viên không mang theo các tài sản, vật dụng có giá trị. Tự bảo quản và chịu trách nhiệm về các tài sản cá nhân của mình.

- Tất cả sinh viên có lịch học KNM1 phải có mặt đầy đủ, đúng giờ và tham gia tập trung tại Hội trường lớn tầng 1 Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

- Điểm trại được tính điểm thi cuối kỳ môn KNM1, nếu sinh viên vắng mặt sẽ không có điểm thi cuối kỳ.

5.  Công tác hỗ trợ

- Phòng Hành chính quản trị hỗ trợ cơ sở vật chất: Hội trường, loa đài, vệ sinh, nước uống cho giảng viên và sinh viên, y tế học đường…

-  Phòng HCQT hỗ trợ mua bán cơ sở vật chất theo yêu cầu thực tế của khoa

-  Phòng HCQT thiết kế, in ấn backdrop, checkin, banner (khoa gửi nội dung)

- Ban truyền thông hỗ trợ việc quay phim, chụp ảnh làm tư liệu và thiết kế, biên tập đoạn videoclip dài 5-10 phút giới thiệu về chương trình để phục vụ công tác tuyển sinh sau này.

- Các khoa có sinh viên chuyên ngành thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

            Khoa Quản trị kinh doanh đề nghị các giáo viên chủ nhiệm các lớp K12 thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Phê duyệt của Hiệu trưởng
 

         
          (Đã phê duyệt)


    TS. Lương Cao Đông

Khoa Quản trị kinh doanh

 

 (Đã ký)

 

ThS Phạm Văn Minh


Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png