(024) 35577799
Tiếng Việt

Sổ tay giảng viên

Cập nhật: 03/09/2019
Lượt xem: 6.632

Số kí hiệu

Ngày
 ban hành

Trích yếu

File đính kèm

2838/QĐ-ĐN

29/12/2017

Quy định nhiệm vụ và trách nhiệm đối với giảng viên

Tải tệp tin

1647/ĐN-KT&ĐBCL

12/08/2017

Quy trình đánh giá kết quả học tập

Tải tệp tin

1645/ĐN-KT&ĐBCL

05/08/2017

Quy định đánh giá người học

Tải tệp tin

848/QĐ-ĐN

31/08/2016

Quy định chế độ làm việc đối với cán bộ giảng dạy

Tải tệp tin

03/QĐ-ĐN-ĐT

04/01/2016

Quy định đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ

Tải tệp tin

402/QĐ-ĐN

22/06/2015

Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ và giảng viên Trường Đại học Đại Nam

Tải tệp tin

05/QĐ-ĐN

14/09/2012

Quy định đào tạo giảng viên tập sự

Tải tệp tin

 

 

Mẫu lý lịch khoa học giảng viên

Tải tệp tin


Tin tức mới nhất

Xem tất cả
Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png