(024) 35577799
Tiếng Việt

Quy trình, Quy định

Cập nhật: 12/02/2020
Lượt xem: 13.995
Số kí hiệu Ngày
 ban hành
Trích yếu File đính kèm
11304/QĐ-ĐN 13/01/2020 Quy định về hoạt động khoa học công nghệ tại trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
2217/QĐ-ĐN 25/12/2018 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
1446/QĐ-ĐN 12/07/2018 Quyết định ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin của Trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
2816/QĐ-ĐN 01/12/2017 Quy định cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các đơn vị Tải tệp tin
866/QĐ-ĐN 25/4/2017 Quy định hệ số giảng dạy tích cực Tải tệp tin
1679/QĐ-ĐN 25/12/2016 Quy trình quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
848/QĐ-ĐN 31/8/2016 Quy định chế độ làm việc đối với cán bộ giảng dạy Tải tệp tin
706/QĐ-ĐN 22/6/2016 Quy định mua sắm, quản lý và sử dụng trang thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ Tải tệp tin
461/QĐ-ĐN 17/5/2016 Quy định quản lý phòng máy Tải tệp tin
1279/QĐ-ĐN 31/12/2015 Quy định quy trình tổ chức sự kiện Tải tệp tin
1284/QĐ-ĐN 25/12/2015 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
1283/QĐ-ĐN 6/12/2015 Quy định bổ nhiệm, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo thuộc Trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
402/QĐ-ĐN 22/6/2015 Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên Tải tệp tin
28/CV-ĐN 16/03/2015 Quy trình giám sát quá trình tuyển sinh và nhập học tại trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
575/QĐ-ĐN 26/9/2014 Quy định quản lý nội bộ Tải tệp tin
604/QĐ-ĐN 5/9/2014 Quy định vệ sinh môi trường – vệ sinh an toàn thực phẩm Tải tệp tin
432/QĐ-ĐN 15/8/2014 Nội quy Ký túc xá Tải tệp tin
116/QĐ-ĐN 28/2/2014 Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm Tải tệp tin
494/QĐ-ĐN 4/12/2013 Quy định công tác một cửa phục vụ sinh viên Tải tệp tin
534/2013/QĐ-DAINAM 1/12/2013 Quy định khai thác, sử dụng thư viện Tải tệp tin
109/QĐ-ĐN 29/3/2013 Quy định đánh giá giảng viên và lãnh đạo khoa Tải tệp tin
117/ĐN-ĐT 11/4/2013 Quy định về việc hướng dẫn xây dựng đề cương học phần theo phương thức đào tạo theo tín chỉ Tải tệp tin
5/QĐ-ĐN 14/9/2012 Quy định đào tạo giảng viên tập sự Tải tệp tin
383/QĐ-ĐN 1/10/2011 Quy định về Tuyển dụng và ký Hợp đồng lao động Tải tệp tin
54/QĐ-ĐN 25/12/2008 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Đại Nam Tải tệp tin
    Nội quy học đường Tải tệp tin
    Nội quy phòng máy Trung tâm thực hành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán kiểm toán Tải tệp tin
    Nội quy phòng thực hành Y  - Dược Tải tệp tin
 

Tin tức mới nhất

Xem tất cả
Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png