(024) 35577799
Tiếng Việt
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 1 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2017

Căn cứ quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2017 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Đại Nam theo thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ đề án tự chủ tuyển sinh của Trường Đại học Đại Nam đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Đại Nam thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 1 hệ Đại học chính quy năm 2017. Chỉ tiêu : 790 Xem thêm

 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 1 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2017

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 1 ĐẠI HỌC HỆ...

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 1 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2017

  Căn cứ quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2017 ban hành kèm theo Thông tư số...

  http://dainam.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-bo-sung-dot-1-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2017.htm

  _blank

  #FF0841

 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM...

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017

  Căn cứ Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT...

  http://dainam.edu.vn/thong-ba-o-tuye-n-sinh-tri-nh-do-tha-c-si-nam-2017.htm

  _blank

  #FF0D05

 • Tuyển sinh Liên thông ngành Dược 2017

  Tuyển sinh Liên thông ngành Dược 2017

  Tuyển sinh Liên thông ngành Dược 2017

  Đại học Đại Nam tuyển sinh liên thông ngành Dược 10/2017

  http://tuyensinh.dainam.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-he-chinh-quy-28657.htm

  _blank

  #FF5996

Xem tất cả
Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (04) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png