(024) 35577799
Tiếng Việt

Những từ tiếng Anh đa nghĩa bạn thường gặp

Cập nhật: 31/07/2019
Lượt xem: 2.457

"Ruler" là cái thước kẻ hoặc người cai trị, "watch" vừa là danh từ chỉ đồng hồ đeo tay vừa là động từ có nghĩa "xem".
 

ruler cái thước kẻ                                      người cai trị                                     
sink chìm bồn rửa bát
tie buộc, trói cà vạt
watch đồng hồ (đeo tay, bỏ túi) xem
can có thể lon, hộp
nail cái đinh móng tay
rose hoa hồng tăng (quá khứ của rise)
ship tàu thủy vận chuyển
 
Theo 7 ESL
Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png