(024) 35577799
Tiếng Việt

Một số công việc kế toán cần rà soát khi làm Quyết toán cuối năm

Cập nhật: 26/09/2018
Lượt xem: 9.424
Th.S Trần Thị Hồng Huệ
Giảng viên Khoa Kế toán
  
1. Tiền mặt
- Đơn vị đã làm biên bản kiểm kê quỹ vào ngày 31/12  chưa ?
- Số tiền trên sổ quỹ của thủ quỹ đã khớp với số tiền trên sổ chi tiết tiền mặt do kế toán thanh toán làm chưa?
- Kiểm tra có nghiệp vụ nào chi trả tiền có hóa đơn từ 20 triệu đồng không?
- Tồn quỹ có lớn quá? Bất hợp lý không? Lưu ý: chỉ ảnh hưởng về thuế TNDN khi bạn có chi phí lãi vay
- Các chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu chi đã đầy đủ chữ ký chưa?
2. Tiền gửi ngân hàng
- Kế toán đã đối chiếu xác nhận số dư tiền gửi chưa, đối chiếu sổ phụ khớp chưa ?
- Chi phí chuyển tiền, các phí cà thẻ thanh toán đều có hóa đơn --> Lưu ý nhớ lấy về để lưu chứng từ.
 
- Kiểm tra các khoản vay xem có đầy đủ hợp đồng, có đủ giấy nhận nợ hay không?
- Đối chiếu số dư tài khoản tiền vay với khế ước, hợp đồng tín dụng xem có khớp hay không?
- Các khoản lãi vay cho các hợp đồng trả lãi cuối kỳ có được trích trước chi phí lãi vay vào chi phí trong kỳ chưa? Các khoản lãi vay được ghi nhận đúng theo số tiền vay + lãi suất vay hay không?
3. Thuế Giá trị gia tăng đầu vào
- Đối chiếu số phát sinh trên  tờ khai và số phát sinh Nợ TK 133: đã khớp chưa?
- Kết chuyển chỉ tiêu 43 có khớp với chỉ tiêu 22 kỳ sau không?
- Hóa đơn chứng từ có hợp lkhông: Mã số thuế, tên công ty, địa chỉ, thuế suất, số tiền?
- Rà soát điều kiện được khấu trừ đã được chưa như: hình thức thanh toán; VAT hàng nhập khẩu đã có chứng từ nộp tiền chưa?
 - Phân bổ thuế đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế
- Hạch toán kết chuyển bù trừ thuế VAT  đầu vào và VAT đầu ra đã đúng chưa?
4. Tạm ứng
- Đã đối chiếu số dư tạm ứng chưa ?
- Có số dư tạm ứng nào tồn đọng quá lâu? Giải pháp khắc phục, xử lý
- Chứng từ hoàn ứng phù hợp chưa? nếu đi công tác cần giấy đi đường, hóa đơn tiền phòng ở, vé thanh toán cước phí 2 chiều,…
5. Hàng tồn kho
- Có hàng tồn kho tồn đọng lâu không ? Có phát sinh hàng tồn kho bị lỗi thời, hư hỏng không? có cần phải trích lập dự phòng không ? Có đề xuất thanh lý, nhượng bán không ?
- Cần đối chiếu số liệu trên bảng tổng nhập xuất tồn có khớp với sổ cái, với số ở trên bảng cân đối phát sinh tài khoản không?
- Kiểm tra xem có bị âm kho thời điểm hay không?
- Đã có Biên bản kiểm kê hàng tồn kho cuối năm chưa ?
- Đã xử lý, hạch toán chênh lệch giữa thực tế và sổ sách chưa ?
- Đã chạy tính giá vốn hàng tháng chưa ?
- Kế toán kiểm tra giữa phiếu nhập kho và các hóa đơn đầu vào
- Kế toán kiểm tra các hóa đơn đầu ra đã có đủ Phiếu xuất kho lập kèm chưa ? Đối với doanh nghiệp sản xuất có phù hợp với lệnh sản xuất không?
6. Tài sản cố định
- Đã có biên bản kiểm kê TSCĐ chưa?
- Đã phân bổ khấu hao chưa? Xác định thời gian phân bổ đã phù hợp với Thông tư 45 chưa?
- Đã xem xét khấu hao, hay VAT, khấu hao đối với xe từ 9 chổ trở xuống có nguyên giá trên 1,6 tỷ đồng
- Đăng ký phương pháp khấu hao
- Khấu hao đối với máy móc không đạt công suất?
7. Công nợ
- Kế toán đã làm và xin xác nhận đủ đối chiếu công nợ phải thu, phải trả vào ngày 31/12 hàng năm chưa?
- Trính lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, chứng từ hồ sơ kèm theo đã được chưa?
- Bù trừ công nợ đúng quy định chưa?
- Đánh giá công nợ có gốc ngoại tệ
8. Lương và các khoản trích theo lương
- Đã hạch toán chi phí lương đầy đủ chưa ?
- Đã hạch toán bảo hiểm xã hội, BHYT, KPCĐ,BHTN hàng tháng chưa?
- Đối chiếu chứng từ bảng lương và chính sách bảo hiểm xã hội hiện hành
- Việc hạch toán thuế TNCN đối với CBCNV tại đơn vị
- Hồ sơ giảm trừ gia cảnh
- Đăng ký mã số thuế cá nhân
- Quy định về thanh toán tiền lương
Các chứng từ đã đầy đủ chưa như:  Bảng Chấm công, Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán tiền thưởng,  hợp đồng lao động, quyết định nâng lương, quyết định điều chuyển, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, quyết định bãi miễn,…
Các thủ tục lao động khác…
9. Thuế phải nộp
- Kê khai nộp phí môn bài
- Khấu trừ thuế TNCN: Lũy tiến, toàn phần. Lưu ý đặc biệt đối với các cá nhân không cư trú..
- Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN?
- Điều kiện được làm cam kết thuế TNCN theo mẫu 02
- Đã hạch toán đầy đủ các khoản truy thu, phạt thuế?
- Kê khai thuế đầy đủ chưa?
- Kê khai điều chỉnh đã thực hiện đúng quy định chưa?
- Đối chiếu số liệu phát sinh tờ khai và hạch toán
- Loại trừ chi phí không hợp lý, hợp lệ (nhập vào chỉ tiêu B4 tại Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN)
10. Vốn
- Vốn điều lệ góp đủ chưa? Đối chiếu quy định của luật DN về góp vốn điều lệ
- Góp vốn ảo dẫn tới tiền mặt lớn, trong khi đó có phát sinh chi phí lãi vay --> Rủi ro lãi vay bị loại khỏi chi phí hợp lý của đơn vị
- Thuế TNCN đối với giao dịch chuyển nhượng vốn ?
- Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn.
11. Doanh thu
- Xuất hóa đơn có đúng thời điểm không? Lưu ý: Công ty xây dựng xuất hóa đơn theo thời điểm nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình
- Xuất hóa đơn hàng bán trả lại, việc hạch toán hàng bán bị trả lại
- Hồ sơ doanh thu đã phù hợp chưa?
- Đối chiếu chứng từ, sổ cái với tờ khai hàng tháng hoặc hàng quý
- Chi tiết doanh thu theo mặt hàng, lĩnh vực,  theo địa phương,…
- Thuế suất phù hợp với quy định hiện hành không?
- Trường hợp nào cần phải đóng dấu bán hàng qua điện thoại ?
12. Chi phí
- Rà soát hóa đơn chứng từ hợp lệ không?
- Liệt kê các chi phí không hợp lý, hợp lệ.
- Chi phí hạch toán có đúng kỳ không?....
13. Kết chuyển
Kết chuyển kết quả kinh doanh cuối kỳ; Nguyên tắc các tài khoản loại 5 trở đi không có số dư….
Bài viết trên của tác giả phần nào đã nêu được một số công việc chính mà mỗi nhân viên kế toán phải làm và kiểm tra lại trước, trong và sau khi lập Báo cáo tài chính. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp cho các kế toán viên; các giảng viên; sinh viên; nhà quản lý nắm được trong việc quản lý tài chính một cách hiệu quả nhất và theo quy định pháp luật ban hành.
Chúc các bạn thành công!

Tài liệu tham khảo:
1/ Công văn số: 10220/BTC-TCT về việc điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT ban hành ngày 20/07/2009 của Bộ Tài chính.
2/ Căn cứ khoản 10, Điều 1, Thông tư soos26/2015/TT-BTC về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
3/ Căn cứ Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
4/ Thông tư số 45/2013/TT- BTC ban hành ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png