(024) 35577799
Tiếng Việt
XÉT QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG XÉT QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG (02/02/2016 - 2.851 lượt xem)
Sinh viên nộp giấy tờ liên quan tại phòng một cửa → Phòng Đào tạo làm quyết định trình Hiệu trưởng → một cửa thông báo kết quả cho sinh viên
Chi tiết
THẮC MẮC VỀ ĐIỂM THẮC MẮC VỀ ĐIỂM (02/02/2016 - 4.164 lượt xem)
Sinh viên đến Khoa chủ quản → Khoa giải đáp kịp thời cho sinh viên → Khoa chuyển mẫu biểu 08 ĐT/QTMC về phòng Đào tạo
Chi tiết
TRẢ LẠI TIỀN KÝ TÚC XÁ TRẢ LẠI TIỀN KÝ TÚC XÁ (02/02/2016 - 1.981 lượt xem)
Sinh viên đến ký túc xá khai vào mẫu đơn → Ký túc xá xác nhận đã nộp chi phí điện nước và ghi rõ số tiền trả lại cho sinh viên → sinh viên nhận tiền tại phòng Tài vụ
Chi tiết
GIA ĐÌNH SINH VIÊN XIN RÚT HỌC PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH THÔI HỌC GIA ĐÌNH SINH VIÊN XIN RÚT HỌC PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH THÔI HỌC (02/02/2016 - 3.130 lượt xem)
- Gia đình sinh viên nộp giấy tờ liên phòng Đào tạo (56 Vũ Trọng Phụng) - Gia đình sinh viên nhận tiền trực tiếp tại phòng Tài chính kế toán
Chi tiết
TRẢ LẠI HỌC PHÍ  DO BẢO LƯU, NGỪNG HỌC, THÔI HỌC TRẢ LẠI HỌC PHÍ DO BẢO LƯU, NGỪNG HỌC, THÔI HỌC (02/02/2016 - 3.114 lượt xem)
Sinh viên nộp giấy tờ liên quan tại phòng Tài vụ → phòng kiểm tra trả lại tiền hoặc làm thủ tục bảo lưu sang kỳ tới cho sinh viên
Chi tiết
THANH TOÁN BHHSSV THANH TOÁN BHHSSV (02/02/2016 - 2.196 lượt xem)
Sinh viên đến giao dịch trực tiếp với phòng Tài vụ để được hướng dẫn chi tiết
Chi tiết
CHUYỂN TRƯỜNG (ĐI HOẶC ĐẾN) CHUYỂN TRƯỜNG (ĐI HOẶC ĐẾN) (02/02/2016 - 2.209 lượt xem)
Sinh viên nộp giấy tờ liên quan tại phòng Đào tạo → phòng Đào tạo xét duyệt, trả lời sinh viên → Làm quyết định trình Hiệu trưởng →Thông báo kết quả cho sinh viên
Chi tiết
GIẢM HỌC PHÍ THEO KỲ DO ĐƯỢC BẢO LƯU MÔN HỌC GIẢM HỌC PHÍ THEO KỲ DO ĐƯỢC BẢO LƯU MÔN HỌC (02/02/2016 - 2.287 lượt xem)
Sinh viên nộp đơn theo mẫu tại một cửa → Khoa chủ quản xác nhận điểm các môn được bảo lưu → phòng Đào tạo in và xác nhận vào bảng điểm → một cửa trả kết quả, sinh viên nhận tiền trực tiếp tại phòng Tài vụ
Chi tiết
TRẢ LẠI TIỀN DO THAY ĐỔI MÔN HỌC LẠI, THI LẠI TRẢ LẠI TIỀN DO THAY ĐỔI MÔN HỌC LẠI, THI LẠI (02/02/2016 - 2.196 lượt xem)
Sinh viên nộp đơn theo mẫu tại một cửa → Khoa chủ quản xác nhận → Một cửa trả kết quả, sinh viên nhận tiền trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán
Chi tiết
GIẢI ĐÁP, ĐIỀU CHỈNH THẺ BHYT GIẢI ĐÁP, ĐIỀU CHỈNH THẺ BHYT (02/02/2016 - 2.093 lượt xem)
Sinh viên nộp đơn theo mẫu tại một cửa → Phòng Tài vụ tra soát và điều chỉnh theo yêu cầu → Một cửa trả kết quả cho sinh viên
Chi tiết
Trang 1/3

Tin tức mới nhất

Xem tất cả
Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png