(024) 35577799
Tiếng Việt

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 – 2018

Cập nhật: 13/04/2018
Lượt xem: 4.341

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Số: 127 /TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------˜—--------
                                   Ngày 09 tháng 04 năm 2018

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 – 2018

 

-          Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2017 – 2018

-          Căn cứ Thời khóa biểu K7, 8, 9, 10 , 11

-          Căn cứ tình hình thực tế

Ban Giám hiệu thông báo lịch thi giữa học kỳ II, lần 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

      Thời gian: Tuần 35 năm học 2017 - 2018.

(Từ ngày 16 tháng 04 năm 2018 đến hết ngày 21 tháng 04 năm 2018)

      Địa điểm: K 8, 9, 10 và ngành Dược thi tại Cơ sở Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội
                 K11, ngành Kiến trúc, Quan hệ công chúng, Luật kinh tế Thi tại 56 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

TT KHÓA CHUYÊN  NGÀNH HỌC PHẦN THỜI GIAN CA HÌNH THỨC
1. VIII Dược Chuyên đề: Gốc tự do 16/4/2018 8h00 Tự luận
2. VIII Công nghệ sx dược phẩm 2 18/4/2018 8h00 Tự luận
3. VIII Kiểm nghiệm 2 20/4/2018 8h00 Tự luận
4. IX Dược Kinh doanh dược 16/4/2018 9h30 Tự luận
5. IX Hóa dược 2 19/4/2018
20/4/2018
Cả ngày Vấn đáp
6. XI Dược Tin học đại cương 16/4/2018 7h30 Máy
7. XI Toán TKYD 19/4/2018 8h00 Tự luận
8. XI QHCC Phương pháp NCKH 17/4/2018 14h00 Tự luận
9. XI Tiếng Anh Phương pháp NCKH 17/4/2018 14h00 Tự luận
10. XI Điều dưỡng XS thống kê 17/4/2018 14h00 Tự luận
11. XI Mô phôi 19/4/2018 14h00 Tự luận
 

- Danh sách cụ thể theo phòng thi, ca thi sinh viên xem tại bảng tin Đào tạo. Hoặc xem trên website http://www.dainam.edu.vn/sinh viên hiện tại/danh sách dự thi trước ngày thi 1 ngày.

- Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 không được dự thi.

- Các lớp có lịch thi được nghỉ học, tuần tiếp học bình thường theo TKB.

 


Nơi gửi:

     -     Chủ tịch HĐQT (Để báo cáo)
-     Ban Giám hiệu (Để báo cáo)
-     Các khoa (Để thực hiện)
-     PKT, PĐT (Để chuẩn bị thi)
-     Phòng Quản lý sinh viên (Để thông báo cho sv)
-     Phòng Tài vụ (Để biết)
-     Phòng HCQT, IT (Để chuẩn bị phòng)
-     Lưu ĐT, HCQT

HIỆU TRƯỞNG


Đã ký

 
TS Lương Cao Đông

 

Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png