(024) 35577799
Tiếng Việt

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 – 2019

Cập nhật: 11/10/2018
Lượt xem: 2.043

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Số:296/TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------˜—---------
                       Ngày 10 tháng 10 năm 2018

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 – 2019

 

  • Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018 – 2019

  • Căn cứ Thời khóa biểu K8, 9, 10 , 11, 12

  • Căn cứ tình hình thực tế

 
Ban Giám hiệu thông báo lịch thi giữa học kỳ I, lần 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

  • Thời gian: Tuần 10 năm học 2018 - 2019.

(Từ ngày 22 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 27 tháng 10 năm 2018)

  • Địa điểm: K 8, 9, 10 và ngành Dược thi tại Cơ sở Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

 K11, K12, ngành Kiến trúc, Quan hệ công chúng, Điều dưỡng, Luật kinh tế, Quản trị du lịch thi tại 56 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội
(Sinh viên học tại địa nào thi tại địa điểm đó)
 

TT

KHÓA

CHUYÊN  NGÀNH

HỌC PHẦN

THỜI GIAN

CA

HÌNH THỨC

1

VIII

Xây dựng

KT thi công 2

22/10/2018

8h00

Tự luận

2

VIII

Hóa học ĐC

24/10/2018

8h00

Tự luận

3

VIII

Dược

Viên nén và dạng bào chế hiện đại

22/10/2018

9h30

Tự luận

4

VIII

Nghiên cứu phát triển thuốc, sản phẩm tự nhiên từ cây cỏ

26/10/2018

9h30

Tự luận

5

IX, X

Xây dựng

An toàn lao động

23/10/2018

8h00

Tự luận

6

IX

Kiến trúc

Kinh tế xây dựng

23/10/2018

8h00

Tự luận

7

IX

KT đô thị

25/10/2018

8h00

Tự luận

8

IX

Dược

Công nghệ sản xuất dược phẩm 1

24/10/2018

8h00

Tự luận

9

IX

Kiểm nghiệm 1

26/10/2018

8h00

Tự luận

10

IX

Luật

Pháp luật cd ASEAN

22/10/2018

8h00

Tự luận

11

IX

Luật chứng khoán

24/10/2018

8h00

Tự luận

12

IX

Luật TMQT

26/10/2018

8h00

Tự luận

13

IX + X

Tài chính doanh nghiệp

TC công ty đa quốc gia

23/10/2018

8h00

Tự luận

14

IX

Tiếng Anh

TOEIC

22/10/2018

8h00

TN giấy

15

IX

KN giao tiếp TA1

24/10/2018

8h00

Tự luận

16

IX

Văn học Anh - Mỹ

26/10/2018

8h00

Tự luận

17

IX

Công nghệ thông tin

Quản trị dự án

23/10/2018

8h00

Tự luận

18

IX

KNBMHTMT

25/10/2018

8h00

Tự luận

18

X

Kế toán

Tài chính doanh nghiệp

25/10/2018

8h00

Tự luận

19

X

Quản trị kinh doanh

Quản trị marketing

25/10/2018

8h00

Tự luận

20

X

Dược

Quản lý dược

22/10/2018

8h00

Tự luận

21

X

Sinh lý bệnh miễn dịch

24/10/2018

9h30

Tự luận

22

X

Luật

Luật ngân hàng

23/10/2018

8h00

Tự luận

23

X

Luật tố tụng hình sự

25/10/2018

8h00

Tự luận

24

XI

Luật

Luật dân sự 2

23/10/2018

8h00

Tự luận

25

XI

Điều dưỡng

KNGT - GDSK DD

23/10/2018

8h00

Tự luận

26

XI

Quản trị kinh doanh

NL kế toán

24/10/2018

8h00

Tự luận

27

XI

Tài chính ngân hàng

NL kế toán

24/10/2018

8h00

Tự luận

28

XI

Tiếng Anh

Dẫn luận ngôn ngữ