(024) 35577799
Tiếng Việt

Hội đồng Quản trị

Cập nhật: 05/09/2019
Lượt xem: 2.289

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: TS. LÊ ĐẮC SƠN
 • Giai đoạn                               : 2007-Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1957
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Tiến sĩ – Quản lý cấp cao
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: ĐỖ QUÂN
 • Giai đoạn                               : 2007-Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1965
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
Ủy viên Hội đồng Quản trị: ĐOÀN HỒNG NAM
 • Giai đoạn                               : 2007-Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1965
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
 Ủy viên Hội đồng Quản trị: LÊ ĐẮC LÂM
 • Giai đoạn                               : 2010 - Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1985
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
 Ủy viên Hội đồng Quản trị: PHAN NGỌC HIẾU
 • Giai đoạn                               : 2007-Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1975
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
 •  
Ủy viên Hội đồng Quản trị: LÊ ĐÌNH ĐẠO  
 
 • Giai đoạn                               : 2007-Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1953
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
Ủy viên Hội đồng Quản trị: LƯƠNG CAO ĐÔNG
 • Giai đoạn                               : 2019
 • Ngày tháng năm sinh            : 1963
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
 

Các giới thiệu khác:
Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png