(024) 35577799
Tiếng Việt
 • Dự thảo đề án tự chủ tuyển sinh 2020 - Trường Đại học Đại Nam

  Dự thảo đề án tự chủ tuyển sinh 2020 - Trường Đại học Đại Nam

  Dự thảo đề án tự chủ tuyển sinh 2020 - Trường Đại học Đại Nam

  Dự thảo đề án tự chủ tuyển sinh 2020 - Trường Đại học Đại Nam

  http://dainam.edu.vn/du-thao-de-an-tu-chu-tuyen-sinh-2020-truong-dai-hoc-dai-nam.htm

  _blank

  #E37F1F

 • ĐH Đại Nam tặng gần 2.000 lít gel rửa tay sát khuẩn giúp cộng đồng phòng, chống dich Covid-19

  ĐH Đại Nam tặng gần 2.000 lít gel rửa tay sát khuẩn giúp cộng đồng phòng, chống...

  ĐH Đại Nam tặng gần 2.000 lít gel rửa tay sát khuẩn giúp cộng đồng phòng, chống dich Covid-19

  http://dainam.edu.vn/dh-dai-nam-tang-gan-2-000-lit-gel-rua-tay-sat-khuan-giup-cong-dong-phong-chong-dich-covid-19.htm

  _blank

  #FF5719

 • Thư của Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam gửi CBGV&NV giữa đại dịch Covid - 19

  Thư của Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam gửi CBGV&NV giữa đại dịch Covid - 19

  Thư của Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam gửi CBGV&NV giữa đại dịch Covid - 19

  Thư của Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam gửi CBGV&NV giữa đại dịch Covid - 19

  http://dainam.edu.vn/thu-cua-chu-tich-hdqt-truong-dh-dai-nam-gui-cbgv-nv-giua-dai-dich-covid-19.htm

  _blank

  #FF331C

 • ĐH Đại Nam tặng vật tư hỗ trợ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị bệnh nhân Covid-19

  ĐH Đại Nam tặng vật tư hỗ trợ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị bệnh nhân...

  ĐH Đại Nam tặng vật tư hỗ trợ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị bệnh nhân Covid-19

  ĐH Đại Nam tặng vật tư hỗ trợ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị bệnh nhân...

  http://dainam.edu.vn/dh-dai-nam-tang-vat-tu-ho-tro-bv-benh-nhiet-doi-trung-uong-dieu-tri-benh-nhan-covid-19.htm

  _blank

  #FF26F8

 • ĐH Đại Nam chính thức đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT

  ĐH Đại Nam chính thức đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT

  ĐH Đại Nam chính thức đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT

  Sáng 20/11, Trường ĐH Đại Nam chính thức nhận Giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ...

  http://dainam.edu.vn/dh-dai-nam-chinh-thuc-dat-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-theo-tieu-chuan-moi-cua-bo-gd-dt.htm

  _blank

  #FF8E2B

 • Chiến lược Phát triển Trường Đại học Đại Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030

  Chiến lược Phát triển Trường Đại học Đại Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030

  Chiến lược Phát triển Trường Đại học Đại Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030

  http://dainam.edu.vn/chien-luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-dai-nam-den-nam-2025-tam-nhin-2030.htm

  _blank

  #FF2B0A

Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
ĐH Đại Nam ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Phương Đông

Đào tạo gắn liền với thực tiễn và nhu cầu của doanh nghiệp; liên tục bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên là mục tiêu cốt lõi trong hoạt động đào tạo của Trường ĐH Đại Nam. Với mong muốn giúp sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng có điều kiện tốt nhất trong việc tham quan, kiến tập, thực tập, hướng nghiệp và tìm kiếm việc làm sau khi ra trường; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ thức tế cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, vừa qua Trường ĐH Đại Nam và Ngân hàng TMCP Phương Đông đã ký kết thảo thuận hợp tác.

Xem tất cả
ĐH Đại Nam tổ chức Workshop “Chiến lược thích ứng trong kinh doanh và tăng...

Với mong muốn trang bị kiến thức giúp các cán bộ quản lý và chủ doanh nghiệp trong đó có Ban Lãnh đạo, Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trường ĐH Đại Nam nâng cao năng lực quản trị chiến lược trong kinh doanh và chất lượng dịch vụ, vừa qua, Trường ĐH Đại Nam đã tổ chức thành công Workshop với chủ đề “Chiến lược thích ứng trong kinh doanh và tăng trưởng dịch vụ - Business acumen and service growth strategies”.

Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả