(024) 35577799
Tiếng Việt
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến (06/09/2019 - 1.084 lượt xem)
Chi tiết
Quyết định về việc ban hành các quy trình đánh giá kết quả học tập Quyết định về việc ban hành các quy trình đánh giá kết quả học tập (05/09/2019 - 429 lượt xem)
Quyết định về việc ban hành các quy trình đánh giá kết quả học tập số 1647/ĐN -KT&ĐBCL ban hành ngày 12 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam
Chi tiết
Quy định đánh giá kết quả học tập của người học
Quy định đánh giá kết quả học tập của người học (20/03/2018 - 2.128 lượt xem)
Ban hành kèm theo Quyết định số 1645/QĐ-ĐHĐN, ngày 05 tháng 8 năm2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam
Chi tiết
Quy định Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ Quy định Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ (18/10/2017 - 1.478 lượt xem)
Ban hành tại Quyết định số 03/2016 /QĐ-ĐHĐN Ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam
Chi tiết
Trang 1/2

Tin tức mới nhất

Xem tất cả
Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png