(024) 35577799
Tiếng Việt

Công Khai Học Phí

Cập nhật: 04/09/2019
Lượt xem: 23.317
Biểu mẫu 24
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 
BỘ GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
 
 

THÔNG BÁO
Công khai thông tin tài chính cơ sgiáo dục đại học năm học 2018 - 2019
 
TT Nội dung Đơn vị tính Học phí
1SV/ năm
I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2017 - 2018    
1 Thạc sĩ triệu đồng/năm 24
2 Đại học triệu đồng/năm  
Ngành Dược học triệu đồng/năm 24
Ngành Điều dưỡng triệu đồng/năm 19
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành triệu đồng/năm 15
Các ngành khác triệu đồng/năm 12
II Tổng thu năm 2016 tỷ đồng  
1 Từ ngân sách tỷ đồng 0
2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 154,102
3 Từ nghiên cu khoa hc và chuyển giao công nghệ tỷ đồng  
4 Từ nguồn khác tỷ đồng  
 
  Hà Nội,ngày  10  tháng  01  năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
 
 

Lương Cao Đông
 


Tin tức mới nhất

Xem tất cả
Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png